Santoral. 21 d'octubre

Les Verges
Avui son les Verges i Joan Amades recull una variant del que jo cantava quan era petit. Era el dia que les monges de la Caritat de Vilafranca ens duien d’excursió a “Sa Penya”. Diu el folklorista:

demà són les Verges;
tothom ha d’anar, 
a dins les alzines,
bunyols a menjar
Els nins i nines cantàvem:
avui son les Verges 
i volem tornar
de pa i confitura 
hem de berenarEn els texts més antics parlen que es santa Pinosa, patrona del monestir d’Essen la que esta al front de les verges. Quan les relíquies de Pinosa passen de Colònia a Essen es quan els devots de Colònia la substitueixen per Úrsula. Aquesta i per voluntat del seu pare el rei Donatu de Dummònia, al sud-oest d'Anglaterra, va ser promesa amb el príncep pagà Conan Meriadoc d' Armòrica ( Bretanya) com es veu als dos compartiments superiors a l’esquerra del retaule atribuït a Jaume Cascalls de la segona meitat del segle XIV (1). Emprendrà el viatge en vaixell amb les seves companyes verges i com es veu al primer compartiment un àngel li anuncia que serà martiritzada, al segon es veu com el Papa Ciriac l’acompanya en el retorn cap a Colònia (2). Ella posà com a condició per casar-se que el seu promès es bategi cosa que es veu al següent compartiment, seguit per la decapitació de les companyes (3) que arribades de retorn a Colònia son martiritzades pels huns que a continuació seran exterminats per un exercit d’onze mil àngels. Ella morirà travessada per una fletxa, que a partir d’aleshores serà el seu atribut (4 Mestre Jacobus 1400 i 5 Gonçal Peris 1420). La darrera escena del retaule on Úrsula acull l’ànima d’un monjo no la se interpretar, es de suposar es un miracle que li atribueixen (6).De tota manera i com diu el títol de l’obra de Jardiel Poncela “Pero ¿hubo alguna ves once mil vírgenes”. Ni els pintors es posen d’acord. A les extraordinàries tauletes de santa Ursula del Mestre de la Conquesta de Mallorca que es guarden a la basílica menor de sant Francesc es evident que son més de onze (7) i també son mes de onze als retaules del segon mestre de Biergé (8 MNAC 1300) o al retaule de Joan Reixac (9 MNAC 1468). En canvi Jaume Cascalls ho te clar i representa les onze de les quals coneixem el nom. Són: Úrsula, Sencia, Gregoria, Pinnosa, Martha, Saula, Brítula, Saturnina, Rabacia, Saturia i Paladia. Totes, la santa també, porten una fulla de palma que simbolitza la victòria sobre el món i la carn pel martiri. (10). La iconografia de la santa es molt ampla però avui només he utilitzat imatges de terres de parla catalana en aquets dies tan convulsos on tantes coses estan en entredit. Ni existeix cap prova de l’existència de Úrsula ni els huns assetjaren mai Colònia.