Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1338
Més per Capdepera ha presentat una moció per a l'aprovació d'una línia d'ajudes d'almanco 120.000 € per a microempreses i autònoms, i que es doti amb els diners públics que l'equip de govern destina a fer-se autobombo, a dit, sense tenir partida pressupostària.
Denuncia: " l'Ajuntament ha donat a dit, sense la fiscalització de l'interventor o sense partida pressupostària, més de 62.000 € a determinades empreses propietàries de mitjans de comunicació".


 

Més per Capdepera ha presentat una moció per ser tractada en el pròxim ple municipal en la qual es proposa un paquet d'ajudes d'almanco 120.000 € per a microempreses i autònoms. Proposam que aquests diners surtin de l'absurda quantitat que anualment l'equip de govern paga a dit i sense el control de l'interventor a concrets mitjans de comunicació, així com dels 16.740 € que hi ha pressupostats enguany per ajudes als grups polítics amb representació municipal. En cas de que la moció no sigui aprovada Més per Capdepera donarà la part que li correspondria a entitats que treballin en causes socials.

Al llarg de l'any 2019 i alguns mesos de 2020 -encara no hem tengut accés a les factures entre gener i abril d'enguany- l'equip de govern de l'Ajuntament ha donat a dit, sense la fiscalització de l'interventor o sense partida pressupostària, més de 62.000 € a determinades empreses propietàries de mitjans de comunicació. D'aquesta quantitat, quasi 54.000 € s'han destinat a l'empresa que publica una revista setmanalment en el nostre municipi.

Bona part d'aquests 62.000 € corresponen a publicitat, sovint sense contingut informatiu, o a seguiments informatius. Ateses les advertències que fan els informes d'intervenció del mateix Ajuntament sobre aquestes factures, des de Més per Capdepera demanarem un informe jurídic al respecte. En qualsevol cas, és un disbarat que en temps d'una crisi social i econòmica de la magnitud de l'actual es dediqui tal quantitat de recursos a vendre i a blanquejar la imatge de l'equip de govern.

Si l'equip de govern vol vendre la seva gestió compta amb el responsable de premsa del propi Ajuntament i amb les xarxes socials de l'Ajuntament o dels partits que formen part de l'equip de govern. O millor encara, tenen a la seva disposició una eina que pràcticament mai fan servir: la participació ciutadana, les reunions i trobades amb els veïnats per a explicar la seva gestió i rebre queixes i suggeriments. 

També és absurd que davant l'emergència social que estam patint els partits polítics de Capdepera haguem de rebre més de 16.000 € en ajudes. Per això és imprescindible que aquesta quantitat es destini a altres necessitats.

L'Ajuntament de Capdepera no ha signat el conveni, com sí que ho han fet altres corporacions, amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per dotar d'ajudes a autònoms i a l'autoocupació, en el qual els ajuntaments aporten una quantitat. Tampoc s'han establert ajudes pròpies directes. També cal recordar que l'Ajuntament de Capdepera ja va incorporar al pressupost d'enguany quasi tot el romanent que tenia al banc, però no va destinar un sol euro a la petita empresa i als comerços. Pràcticament tot s'ha emprat per fer obres, algunes de les quals són del tot prescindibles en temps de crisi.

Per tant, Més per Capdepera ha presentat aquesta moció per reclamar aquestes ajudes, a l'estil de la que han tret a Manacor, dirigides a aquelles empreses i autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació de forma evident, que comptin amb menys de 10 treballadors i amb un volum de negoci inferior als 2 milions d'euros.

Aquests ajuts, que podrien ser de fins a 1.000 € per a cada empresa o professional, es podrien destinar a pagar despeses de lloguer, préstecs hipotecaris vinculats a l'activitat empresarial, material per complir amb els protocols sanitaris, assegurances, subministrament d'energia, rentings, aplicacions informàtiques, taxes de fems i imposts locals, etc...
 

Més per Capdepera