Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 926


 Durant l'any passat, 2017, Guanyem per Capdepera, (Esquerra Unida de Capdepera), denuncia davant de la Conselleria de les Illes Balears i davant l'Ajuntament les irregularitats que existien en el pàrquing amb situació alegal de Cala Agulla. Aquest pàrquing de propietat privada que funciona fa anys dins del que correspon a zona d'ANEI, Àrea Natural d'Especial Interès, i altres figures legals de proteccionisme com a Zona d'Especial Protecció d'Aus, també infringeix normes de prevenció d'incendis i no tenia les instal·lacions adequades per garantir la seguretat als usuaris.

Esquerra Unida de Capdepera va exigir durant anys a l'alcalde de Capdepera que regularitzàs la situació. Aquest NO mostrà cap interès en regular aquesta situació. Per tant decidírem posar en coneixement a la Conselleria per mitjà de denúncia oficial. Consequència d'això la Conselleria va determinar que el pàrquing no podia continuar en aquesta situació i hauria de tancar.
Esquerra Unida elabora al costat de la denúncia dues propostes davant el Govern i l'Ajuntament per donar solució concreta als problemes d'aparcament amb polítiques segures que defensin l'interès general de la població.

La primera proposta era que la Conselleria de les Illes Balears compri o expropiï el terreny on funcionava l'anterior aparcament i regulés tota l'activitat per mitjà de declarar d'interès general un permís perquè l'administració pública gestioni amb polítiques responsables i eficients l'activitat de l'aparcament a Cala Agulla.

La segona proposta era que la Conselleria repetís el mateix procediment en el terreny tocant en sòl rústic, però amb un espai fora de la zona de protecció ambiental ANEI que podria aprofitar-se.
En tots dos casos Esquerra Unida sosté que la compra o expropiació de tots dos terrenys per part de la Conselleria de les Illes Balears i la seva gestió pública està més que justificada, fins i tot és més que necessària avui dia, ja que se suposa un important interès general per a la població. Sent perjudicial per a tots els usuaris de les platges, treballadors i empresaris del municipi no només la irresponsable i alegal situació en què l'anterior propietari tenia l'aparcament, sinó també les insinuacions i pressions especulatives cap al ajuntament i el poble per part del propietari de tancar l'aparcament. La correcta gestió pública de l'aparcament és estratègicament necessària per a l'interès de tot el municipi que viu del turisme.
Però si bé la Conselleria va determinar ara les actuacions correctes per regular la situació de l'aparcament de Cala Agulla, (el tancament de l'anterior pàrquing alegal, l'obertura amb permís especial en terreny tocant en sòl rústic fora de l'Àrea Natural d'Especial Protecció, i l'exigència d'una sèrie de mesures de prevenció d'incendis i seguretat al propietari) Esquerra Unida de Capdepera creu que això es queda a mig camí.

I és que la temàtica de l'aparcament té un calat molt més profund per al municipi, això és el presumpte sistèmic negociat que té les empreses vinculades als partits municipals del bipartidisme. El pàrquing situat a Cala Agulla hauria estat objecte de presumpta pressió i negociació, durant anys, vinculat a l'adjudicació de la licitació per l'explotació de les platges del municipi de Capdepera. Ens referim, perquè el lector ho entengui, a la milionària explotació de les hamaques i xiringos a les platges del municipi, que suposen Canyamel, Font de Sa Cala, Son Moll, Cala Agulla i Cala Mesquida. I, en cas,  el pàrquing s'hauruia d'haver utilitzat com a pressió per mantenir una influència en l'adjudicació. Això anul·la la lliure i justa participació de qualsevol empresa en l'adjudicació de l'explotació de les platges. Evitant els monopolis a força d'influències municipals.

Esquerra Unida que en principi té propostes de gestió municipal de les platges, sosté almenys, que, si la gestió és per mitjà de contractació d'empreses privades, les administracions públiques han de garantir la transparència en les contractacions i la justa participació dels adjudicataris.

La alegal situació durant anys del pàrquing de Cala Agulla no ve del no-res, deriva d'aquest supòsit negociat i encobriment implícit dels negociats entre les empreses vinculats als partits municipals, repetim del bipartidisme, que es reparteixen les contractacions i licitacions de l'Ajuntament.

A Esquerra Unida de Capdepera mantenim la reivindicació que l'ajuntament no és un negoci, la política no és un negoci, del pressupost municipal no és amo el partit de torn. S'hauria governar per al poble en tot el seu conjunt de manera neutral i no per afavorir-se amb interessos particulars.

Aquests són els temes estructurals que haurien d'estar en l'agenda dels polítics i discutir-se obertament.