Imprimeix
Categoria: Noticies
Vist: 1848
Dijous dia 26 de juny tingué lloc a les voltes de  Can Creu d'Inca la conferència sobre la divisió territorial del municipi d'Artà.
Image
   Un nombrós public assistí a la conferència sobre el procés de segregació de Capdepera i Son Servera del terme municipal d'Artà en el període entre 1812 i 1858. El resultat d'aquesta divisió va ser el naixement de Capdepera i Son Servera, després d'un complexe procés que va dur a la separació i unió dels termes repetides vegades (en funció de qui governava), que varen ser tres a Son Servera i cinc en el cas de Capdepera.

Image

   Després de les paraules de benvinguda i la presentació del sr Batle, Bartomeu Alzina, els distints ponents comentaren cada un dels aspectes que configuren un ambiciós treball sobre el procés de divisió del terme d'Artà, el naixement de Capdepera i Son Servera, i l'època que es produí. Tot quedarà recollit en un llibre que publicaran els tres ajuntaments implicats.
Primer va parlar Gori Rexach sobre el mètode de treball i els  documents consultats, fent un esboç del llibre. Acte seguit en Miquel Pastor i Antoni Picazo, comentaren tot allò regfrit als aspectes geogràfics, socials, econòmics i poblacionals d'Artà, Capdepera i Son Servera, fent referència a aspectes importants com la partició del terme, aspectes econòmics, tributació, organització social i propietat de les terres, etc...  Per acabar na Maria Massanet, va comentar les repercusions del procés a Capdepera, les dificultats que hi havia i els reptes diaris amb què es trobava la població gabellina.

ImageImage

   Tota la conferència comptà amb nombroses il·lustracions, dibuixos, gràfics i taules que, juntament amb el tò didactic, feren molt interessant
la xerrada. Pràcticament, una lliçó magistral de dues hores que saberen a poc