Poema recitat dia 31 de desembre del 2014 al Castell amb motiu de la celebració del a festa de l'Estendard

 

NOVA "NOVA PLANTA"

Qui ens ha travat la llengua?
Qui ens ha ofegat els mots, cares relíquies
de la parla ancestral?
                              Quins epitafis
segellen documents d'identitat
i passaports novells a les paraules?

Les ones ja no són mediterrànies:
porten negrors del Sud,
rossors de Tramuntana
i grisors del Ponent colonitzant.

Ens han llaurat l'entranya
per fer-nos abdicar de les arrels
d'aqueixa rota nostra, sempre pobra
de fruits,
               de llibertats,
                                 de gosadia
per defensar dels cans les sobrassades...

No ens han estalviat la servitud
de manllevar paraules a l'Imperi.

Els mots quotidians (per culpa nostra!)
han copiat ressons de barbarisme
als invasors de torn.

La "NOVA PLANTA"
encara treu rebrots
               .. i creix .
                          .... i fruita!


Pere Orpí Ferrer
      1999