Segon diumenge de novena

 Antoni Flaquer Obrador  “Toni Coix”

  

Esperança nostra

Autor: Pere Orpí Ferrer                                   

Com una rosa de primavera

el món, Senyora, Vós perfumau           

i dins la vila de Capdepera

sou d’esperança immens palau

 

Tenim per temple l’ànima pura

n’és vostre ceptre florit ramell,

mirau el poble des de l’altura              

del vostro trono, que és vell Castell

 

Sóu barca eterna que mar endins

estén el manto com vela mansa

que de verd tinyen ones i pins,

ompliu les cases de fe i bonança,

que Mare i Reina dels gabellins

sou Vós, ¡Oh, Verge de l’Esperança!”Coneguda estampa de l'Esperança presidint Capdepera


A la Mare de Dèu de l’Esperança         

Autora: Maria Esteva de Vicens

Com un signe de bonança             

Vós guaitau dalt el Castell           

Iris de llum el més bell                   

¡Oh, Verge de l’Esperança!           

 

En les angúnies mortals,

Sl poble a Vós s’encamina

Perqué sou la medicina

I remei de tots els mals

 

Sap que torna la gaubança

Arribar dalt del Castell

Iris de llum el més bell

¡Oh, Verge de l’Esperança!

  
Capella de la Mare de Dèu de l'Esperança (Any 1920)