Servicio de recollida de fems a hotels i restauració, en cas de vaga: