DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA

1 DE DESEMBRE 2009Les diferents organitzacions de les Illes Balears que treballem la problemàtica del VIH/Sida, tant a nivell de prevenció, com d’atenció i tractaments ens vam agrupar com a plataforma, per tal de millorar la coordinació i el treball en xarxa i oferir una atenció integral en matèria de VIH/Sida a la població general i persones afectades. Aquesta plataforma es va crear a l’any 1998 i va ser anomenada TAULA PER LA SIDA.

El dia 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de SIDA on es vol fer una crida d’atenció sobre la situació actual del nostre país i de la nostra Comunitat Autònoma.

Actualment ens trobam en una situació diferent de fa uns anys on la taxa de SIDA s’ha reduït, gràcies a la major disponibilitat dels tractaments que han fet que l’esperança de vida de les persones seropositives hagi augmentat, però no podem oblidar que segueix sent alarmant que les noves infeccions per VIH no aturin d’augmentar.El col·lectius que treballem amb aquesta problemàtica vèiem que hi ha hagut una clara relaxació pel que fa a les conductes preventives i no hi ha una percepció de  risc. Sembla que el VIH /Sida és un tema que  ja no preocupa i s’ha perdut consciència que es tracta d’una problemàtica greu que ens afecta a tots i a totes.

    Recents estudis a nivell estatal mostren també com continua el rebuig i la discriminació. Ser portador o portadora del VIH continua sent un problema seriós per accedir al treball, a la lliure circulació, a una vivenda digna, i fins i tot a recursos públics, situació que s’agreuja quan parlem de persones amb una major vulnerabilitat.

La contribució econòmica de les Administracions públiques en matèria de VIH/SIDA s’ha vist incrementada en els darrers anys, el que ha permès donar continuïtat o emprendre accions precises; tot i això és necessari crear o revisar els mecanismes oportuns perquè les polítiques, en aquest sentit, es dirigeixin de manera més específica i eficaç a la normalització de la malaltia davant la societat, per un tracte sense diferències de les persones amb VIH, contribuint de manera determinant al canvi social desitjat i necessari en termes de justícia social.

    Volem donar un missatge a la societat i als responsables polítics, i per això unim a les reivindicacions plantejades des de la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA):

   1.En el món existeixen 33 milions de persones que viuen amb el VIH y el Sida, sent més del 50% dones. Aquestes xifres demostren la feminització de la pandèmia, posant de relleu la necessitat d’una atenció especial dirigit a aquest col·lectiu. Cal destacar que aquest fenomen no es limita únicament als països en vies de desenvolupament.

  
    2.Actualment ens trobam davant avanços importants en vers als tractaments però continua havent-hi  persones per a les que aquests avanços són quasi inaccessibles, ja sigui per un deteriorament físic degut a l’evolució de l’enfermetat o per trobar-se en una situació d’exclusió i marginació social.


   3.Ens trobam davant un progrés farmacològic que permet, en teoria, a les persones que viuen amb VIH i Sida  desenvolupar la seva vida i possibilitar la seva integració en la societat, però mal.lauradament  els prejudicis, l’estigma i la discriminació associats al VIH minven les oportunitat d’accés a la plena ciutadania.


   4.Es recorda que es continua vulnerant els Drets Fonamentals de les persones afectades pel VIH i la Sida  on en ocasions s’incompleix l’oportunitat d’accedir als drets social bàsics com serveis sanitaris, laborals, formatius, de participació i d’oci, així com accedir en igualtat de condicions a una vivenda o contractar una assegurança pel fet de viure amb VIH.

   5.Des de les entitats que formem el moviment ciutadà que treballa en l’àmbit del VIH i Sida considerem que en la societat s’ha de produir un canvi impulsat per les dones i els homes, des dels col·lectius , medis de comunicació i els responsables polítics per aconseguir accedir a majors quotes de respecte, implicació i compromís.


   6.Considerem que les persones amb responsabilitat política  han de continuar emprenent i millorant les iniciatives i accions socio sanitàries dirigides a pal·liar aquesta situació, contant amb les entitats que treballem dia a dia i que per tant coneixem de manera directa aquesta realitat amb l’objectiu de seguir una mateixa línea d’intervenció.


   7.Valorem també la importància del paper dels mitjans de comunicació, element essencial que ajuda a transmetre el nostre missatge de manera global.

  Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la lluita contra la Sida, Taula per la Sida durà a terme diferents activitats coordinades amb Mallorclown