L’Ajuntament de Capdepera vol promocionar el patrimoni cultural i històric del municipi com un producte turístic alternatiu al sol i la platja.

D’aquest manera, a través del Patronat del Castell de Capdepera i la regidoria de Turisme, s’han dut a terme una sèrie de millores en la gestió del Castell que seran presentades al públic aquest divendres dia 5, a les 18h. en el mateix recinte.

 

Dins les obres de millora del monument històric, s’han instal·lat rètols que indiquen l’itinerari a seguir dins el Castell, i es preveu que amb la col·laboració d’INESTUR, es puguin aconseguir audioguies per als turistes que s’apropin a visitar-lo. Així mateix, es veu la possibilitat de fer visites guiades tant per a turistes com per a grups escolars.

Des del Patronat del Castell també s’ha posat en marxa una pàgina web sobre el Castell de Capdepera on, a més d’explicar-se la història, es pot fer una visita digital per les diferents zones el poble fortificat.

Per a la millora de la gestió del Castell de Capdepera, que ha anat acompanyada de l’embelliment de la part exterior, s’ha fet una feina científica i historiadora important, perquè segons la regidoria de turisme, “no es volia només canviar la imatge”, sinó que fos “el principi d’una promoció del patrimoni municipal com un turisme alternatiu, i poder continuar amb la resta de monuments històrics de Capdepera”.

Des del Patronat també s’ha creat una nova imatge corporativa del Castell i uns tríptics amb tota la informació sobre els itineraris i la història. S’està estudiant la possibilitat de crear un merchandising i es farà un control de visitants.