Pareix una broma de mal gust que, a les fires turístiques, l'Ajuntament promocioni instal·lacions esportives que presenten importants deficiències i limitacions


 


Algunes de les instal·lacions esportives que l'equip de govern pretén promocionar a les fires turístiques presenten importants deficiències a dia d'avui i no es poden promocionar de forma seriosa a l'estranger. 

Per exemple, la piscina municipal ara mateix només es pot obrir al bany en els mesos d'estiu, quan la temperatura natural de l'aigua ho permet. Cal recordar que la maquinària per a climatitzar l'aigua no està en funcionament ni hi ha intenció d'obrir la piscina tot l'any. Això significa que aquesta instal·lació difícilment es podrà obrir en primavera, tardor i hivern, que és quan els clubs d'altres llocs d'Europa cerquen destinacions per fer-hi estades de preparació. En definitiva, no sabem com pot ajudar la piscina a desestacionalitzar la temporada turística.

Pel que fa a la pista d'atletisme del camp de futbol, es troba en molt males condicions i ja fa anys que es discuteix la necessitat de substituir el material de què està feta. És més, el darrer cop que es varen fixar els preus públics per a l'ús d'equipaments esportius municipals es va decidir rebaixar el preu de la pista d'atletisme atès el mal estat en què es troba. En els pressuposts de 2015 no hi ha tampoc cap partida per a condicionar aquest espai. No pareix seriós, per tant, oferir-la a clubs estrangers, sobretot si són d'un cert nivell.

Finalment s'ofereix també sa Gravera com a zona d'oci. Desconeixem si dins aquest pack de sa Gravera hi estan inclosos el camp de futbol i la pista de bicicletes, espais que actualment comparteixen el terreny amb enderrocs i restes de material d'obres. A més, el camp de futbol de terra, atès el seu estat, no es pot oferir a cap club seriós, mentre que la paret d'escalada presenta deficiències. Tampoc hi ha ni vestuaris ni dutxes a la zona.

En definitiva, no podem entendre com l'Ajuntament s'ha atrevit a incloure aquestes instal·lacions en el fulletó promocional. Si realment volem apostar per la desestacionalització de la temporada turística mitjançant l'oferta esportiva, en primeríssim lloc és imprescindible aprovar un pla de millora i manteniment d'aquestes instal·lacions que permeti el seu ús en condicions acceptables.

MÉS per Capdepera