El Govern avança el final de l’època d’alt risc d’incendis a l’1 d’octubre, data en què es permet fer foc de manera controlada A causa d’una situació meteorològica favorable i de les darreres pluges registrades, la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic ha decidit avançar a l’1 d’octubre el final de l’època d’alt risc d’incendis, moment en què s’aixeca la prohibició de fer foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.

Així, a partir de demà ja es podrà fer foc als torradors habilitats a les zones o àrees recreatives i cremes sense permís a les àrees contigües de prevenció (a menys de 500 m d’una zona forestal), extremant sempre les precaucions. Tot i així, continua prohibit fer ús del foc en zones forestals, excepte si es disposa de l’autorització per fer-ho.
 
Segons les dades de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, durant la campanya d’alt risc d’incendis forestals, que va començar l’1 de maig, s’han produït 44 incendis, el nombre més baix dels darrers deu anys. Un resultat molt bo tenint en compte la primavera bastant seca, sobretot a Mallorca i Eivissa, on es preveia una campanya complicada. La col·laboració i la millor conscienciació de la població, juntament amb l’actuació ràpida i eficaç dels mitjans de prevenció i extinció, han permès aquestes dades favorables.
 
Des de l’1 de gener s’han registrat 85 sinistres, que han afectat 53,5 hectàrees de superfície forestal, de les qual un 57 % corresponen a matollars i garrigues (37,6 hectàrees) i un 30 % a masses arbrades (15,9 hectàrees). Cal destacar també que només s’han produït 5 incendis amb més d’una hectàrea afectada. Per illes, els territoris on hi ha hagut més focs han estat Mallorca (53) i Eivissa (20), i on n’hi ha hagut menys, Menorca (3) i Formentera (5). 

Quant a les causes:

- un 55 % dels focs s’han degut a negligències, 

un 11 % a llamps 

al voltant d’un 20 % han estat intencionats.

 
Pel que fa a la superfície afectada, els sinistres amb més superfície afectada (58 %) són els incendis dels Cubells (Sant Josep), a causa d’una negligència, que va afectar 17,6 de les 18,6 hectàrees acumulades a l’illa pitiüsa, i el foc de Son Sant Martí (Alcúdia), per mor d’un llamp, que afectà 19,3 hectàrees de càrritx. Ambdós es van originar entre els mesos d’abril i juny.
 
Durant la campanya d’extinció d’incendis forestals, entre l’1 de juny i el 30 de setembre, el Govern de les Illes Balears ha mantingut una flota operativa amb capacitat per actuar a qualsevol illa, format per quatre helicòpters (a Son Bonet, Son Servera, Menorca i Eivissa), tres avions de càrrega a terra (a Son Bonet i Eivissa), un segon avió de càrrega a terra de suport (a Son Bonet) i un Canadair (a Pollença) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). A això s’han sumat els mitjans terrestres (autobombes, vehicles de vigilància i primera intervenció, brigades, etc.), integrats per personal de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), tècnics del Servei de Gestió Forestal i agents de medi ambient.
 
Cal destacar la feina feta per la resta de personal, com tota la xarxa de torres de vigilància fixa i d’operadors de la Central de Comunicacions d’Incendis Forestals (CCIF); l’estreta col·laboració que s’ha mantingut amb la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, i especialment amb el Sistema d’Emergències de les Illes Balears (SEIB) 112, i el fet que s’ha destinat a aquesta tasca un destacament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) a Mallorca.
 
Finalment, el Govern recorda que és ara que s’ha de treballar en tasques de prevenció per protegir els habitatges i les infraestructures en les zones forestals, i també que per fer cremes controlades en terrenys forestals és necessària l’autorització de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Podeu trobar més informació a http://dgmedinatural.caib.es.
 
Nombre  d’incendis i de superfície cremada per illes (fins el 30 de setembre de 2014)

    Incendis Sup. cremada (ha)
Mallorca 57 33,2
Eivissa 20 18,6
Menorca 3 1,6
Formentera 5 0,1
Total 85 53,5
 
 
Comparació de 2005 a 2014 (fins a 30 de setembre)
 
Any Incendis Superfície cremada (ha)
2005 137 347,3
2006 101 162,3
2007 103 85,4
2008 117 44,3
2009 104 69,4
2010 84 594,4
2011 140 2.254,9
2012 137 328,8
2013 73 2.840
2014 85 53,5