Cap Vermell,
        una passa més


Després de 33 anys d’existència, l’Associació Cap Vermell ha donat una nova volta de caragol a les seves activitats i ha fet una passa més en l’objectiu de diversificar i eixamplar la seva acció en el camp de cultura gabellina. Ùna mirada local per a entendre el món, en tota la seva diversitat.

Més de tres dècades d’informació (digital des de 2007) han culminat, en els darrers anys, en una tasca editorial que ens ha permès posar en valor i publicar un seguit de llibres en què han estat protagonistes la narrativa, la poesia, el documentalisme, la investigació..., que, o bé s’han gestat directament en el nostre poble, o bé l’han pres com a escenari o leitmotiv creatiu.
 
Ara, la nostra activitat cobra una nova dimensió que, durant el passat cap de setmana (24 i 25 de gener) , es va plasmar en forma de jornades d’estudis locals, al voltant d’una qüestió fins ara mal estudiada, quan no directament ignorada, com és la de la implantació de les doctrines religioses metodistes a Capdepera, amb la figura de Bartomeu Alou com a epicentre d’aquell moviment. Aquests dos dies de treball, intensos i fructífers, van coincidir, a més, amb l’aparició d’un nou volum de la col·lecció “Cap Vermell”, precisament sota el títol de  “El metodisme a Capdepera. 75è aniversari de la mort de Bartomeu Alou”. Els ponents participants foren els mateixos autors d’aquest treball que, com s’ha dit, ha de constituir una referència ineludible per a tots els estudiosos del metodisme en particular i dels moviments religiosos en general: Josep Lluís Carod-Rovira, Pere Fullana, Carme Capó, Pep Terrassa, Antònia Ballester, Caterina M. Amengual, Bartomeu Melis i Miquel Llull, una nòmina de luxe, complementada per una esplèndida moderadora, la professora Isabel Moll,  per a unes jornades rodones.
 
Amb tot, ultra una organització que va funcionar a molt bon nivell i una resposta espectacular del poble de Capdepera, volem posar l’èmfasi en un fet que, aquest sí, ens omple d’orgull: refermar la pluralitat ideològica dels nostres plantejaments. Hem abordat el tema del metodisme des de la convicció que, a més de treure a la llum aspectes inèdits del nostre passat, constituïa un acte de justícia envers una comunitat que en el passat va ser injustament tractada. Per això hem posat a contribució del projecte tota la nostra disponibilitat, perquè volíem que en sortissin elements de reflexió qualitativament rellevants. I precisament perquè la nostra no és una associació filometodista, ni res que s’hi sembli, hem enfrontat aquest projecte amb tota l’objectivitat de què hem estat capaços, però també amb l’entusiasme i la il·lusió que exigia la restitució d’ uns fets i unes persones imprescindible per a entendre una mica millor el nostre passat.
 
I tant si assistíreu a les jornades com si no, us recomanam que llegiu  “El metodisme a Capdepera. 75è aniversari de la mort de Bartomeu Alou”, perquè estam absolutament convinçuts que ens agraireu la recomanació.
 
Fins a les properes jornades. Perquè aquestes no seran les darreres, eh?