Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 1973
 Un plenari atípic, amb dos punts rutinaris a l'ordre del dia, que no es van poder aprovar, i queixes de l'oposició de manca comissions informatives 

El Ple ordinari del mes de febrer, primer que es feia després d’aprovats els pressuposts de 2018, resultà de tot menys ordinari. I no és que hi hagués molt de trull, ans el contrari. D’entrada no va haver reunió prèvia de la Comissió d’assumptes plenaris (reunió dels portaveus de tots els grups polítics que es fa abans de cada plenari per “preparar” i explicar els temes que es debatran al proper ple) perquè no hi havia punts a l’ordre del dia. Rectifiquem, hi havien dos punts l’aprovació de l’acta de la sessió anterior (14/12/2017) i donar compte dels informes d’intervenció amb acords contraris. Però ni un punt ni l’altre se van aprovar perquè l’oposició no havia rebut cap dels dos documents, és a dirs que dos punts de tràmit que hi havia i cap dels dos se pogué debatre... bon començament d’any!

Així que passaren de puntetes ( no hi hagué cap dubte) pels decrets i resolucions (punt 3), per entrar en els precs i preguntes.

L’oposició duia unes quantes preguntes, que “omplieren” el plenari. Algunes queixes i retrets  per la manca de comissions i preguntes més concretes que especificarem endavant.

Partit Popular.

Primer de tot, abans de les preguntes, na Maribel Vives se va queixar que es convoqués un plenari per cobrir l’expedient, buit, sense cap punt de l’ordre del dia, sense comissions informatives prèvies...I va fer tota una sèrie de retrets. Entre d’altres la manca d’informació.

Els temes comentaren en el seu torn, entre d’altres, varen ser:

- Medi Ambient. Neteja de torrents

- Comptes anuals de la piscina municipal

- Zonificació de Capdepera, pel lloguer turístic.

- No es convoquen les comissions cada mes, com s’aprovà al plenari.

- Campanya contra la Processionària

- Situació del departament d’Urbanisme

El batle i els regidors al·ludits van respondre als punts comentats. Dels torrents que era tema de Recursos Hídrics; de la piscina que es preparen les despeses de l’any; d’Urbanisme se comentà que l’arquitecte contractada s’anà i s’ha cercat un altre, que es preparen les bases per cobrir places d’arquitecte i enginyer i el plec del Pla General Urbà; de la zonificació turística que són a l’espera de rebre comunicació oficial: etc...

 

Més per Capdepera

També va fer retret per la manca de punts de l’ordre del dia, en boca del regidor Pere Fuster, i  passaren a les preguntes. Després de dos mesos també duien unes quantes:

- Manca de calefacció (des de gener) a una zona de l’escola s’Alzinar i situació de l’obre del mur de l’escala de la plaça Constitució.

- Obres del pàrquing  de s’Alzinar, asfaltat i escala. Se demanà canviar la barana del pàrquing ja que es perillosa.

- Se demanà si hi havia cap moviment per la recuperació dels vivers del passeig de Cala Gat.

- Se demanà millorar l’espai d’entrada al passeig de Cala Gat, vora el port, que presenta un estat llastimós i l’edifici de la cantonada.

- Substitució papereres obertes (s’insisteix ja que s’ha demanat altres plenaris).

- Sender del torrent des de la plaça Son Moll al carrer Faralló, i voltants, que es troba abandonat i brut.

- Situació del departament d’Urbanisme. Se reconeixen les dificultats existents, però hi ha limitacions per contractar personal i se traurà la plaça d’arquitecte i enginyer.

- Situació de la contractació i redacció del text refós de normes urbanístiques actuals i noves normes subsidiàries o PGU.

- Deteriorament del sol del parc infantil de la plaça Castellet.

- Ocupació Via Pública, pas mínim al carrer Colón i punts  crítics.  Si no s’aprovava la nova ordenança abans de l’estiu el batle actuaria en els “punts negres”  malgrat fos per decret.

- Postura de l’equip de govern sobre la Zonificació turística del municipi. Se respongué que la setmana vinent se fitxarà el posicionament i se debatrà amb l’oposició.

 - Se demanà informació sobre la reunió tinguda pel tema del Passeig Marítim amb la conselleria de Turisme. El batle explicà que anà convidat per l’Associació Hotelera qui era qui havia demanat la reunió per garantir una prorroga del crèdit (devers 500.000 euros) per la reforma del passeig. Se tornà a plantejar el problema de la signatura del conveni Ajuntament-Costes, com entrebanc per a dur endavant el projecte.

- Se demà per les obres en Centre de Salut de Cala Rajada.

- Se sol·licità una vegada més l’informe sobre origen dels enderrocs del parc del Centre Cap Vermell.

- Se demanà que els dos TACS del SOIB, que faran feina a l’ajuntament es dediquin a resoldre expedients pendents de l’àrea d’Urbanisme. A Decrets i Resolucions s’ha observat que s’obren molts d’expedients i no se tanquen.

- Llevar ratxes grogues on abans s’aturaven autobusos al carrer Castellet.

- Informació sobre l’adhesió al conveni amb el Consell de Mallorca pel catàleg de camins.

- Informació sobre l’actuació que ha fet Costes a Cala Agulla.

Es Grup

La vocal d’Es Grup també critica la poca feina feta i la manca d’informació, ja que només s’ha fet un comissió informativa. Després demana per:

- Forats als camins del municipi.

- Mala gestió de la recollida de fems.

- Manca de consens per l’OVP

 

Guanyem

Es queixa de la manca de comissions, no realitzar la comissió d’assumptes plenaris és una manca de respecte. Demana per:

- Ocupació Via Pública (OVP) , desaprofitar gener és una pèrdua de temps.

- Plaça de cap de brigada, designada per decret des de fa dos anys i mig, demanen que se regularitzi.

- Voreres del carrer l’Agulla, s’ha dut a terme i altres demanats per MÉS. La regidora comenta que la millora feta al carrer l’Agulla és un referent per altres municipis.

- Retirada d’arbres

- Obres de la plaça Orient. Què falta per acabar-les? S’informa que falta passar inspecció OCA, mobiliari urbà, resines al paviment, banc...

- Oficina de Turisme

. Situació de l’ampliació del Parc Natural de Llevant.

- Punt de càrrega de cotxes elèctrics de pàrquing de Can Patilla. Encara no operatiu

- Abandó del solar de la pista de Petanca

- Dotació de serveis d’Els Pelats i Son Moll de Baix. Informar del que suposen les juntes de compensació.

- Demanen per la citació del batle pels solars de Cala Mesquida. Recorda que esta pendent que el jutge el citi.

Després de dos aclariments de Més per al·lusions pels temes de l’arbrat i les obres de Cala Agulla, el batle aixecà la sessió.

Com podeu comprovar el plenari s’omplí amb les preguntes de l’oposició. Això és, més o manco, el que escoltarem durant el plenari de dia primer de febrer.