Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 1902
CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Desembre 2017

EXP. NÚM:  PLN/2017/12
DATA: DIJOUS, dia 14/DESEMBRE/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial. 

 ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 02/11/2017

2. Expedient 4420/2017. Modificació fitxa i complement especific Zelador d'Obres

3. Expedient 4421/2017. Modificació fitxa i complement especific de Monitor de Ràdio - Cap de Premsa

4. Expedient 2770/2017. Modificació fitxa i complement especific Subinspector de la Policia Local

5. Expedient 2769/2017. Modificació fitxa i complement especific d'Oficial de Policia Local

6. Expedient 2768/2017. Modificació fitxa i complement especific d'Agent de Policia Local

7. Conveni Personal laboral de l'Ajuntament de Capdepera

8. Pacte personal funcionari de l'Ajuntament de Capdepera

9. Pacte sectorial de la Policia Local de Capdepera

10. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR ENVERS L’APROVACIÓ DEL PIAT A MALLORCA

11. PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CAPDEPERA 2018

 

B) Activitat de control

12. DECRETS I RESOLUCIONS

C) Precs i preguntes