Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2242
El percentatge municipal de l'IBI passarà del 0,569% al 0,523%, als béns urbans

 

Dia 2 se va celebrar al saló de plens de l’Ajuntament de Capdepera, a les voltes de Can Creu d’Inca, el ple ordinari del mes de novembre. Amb vuit punts l’ordre del dia, dels quals la meitat corresponien a modificació de fitxes de treballadors. Anem a pams.

1. Primer s’aprovaren les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 5, 11 i 19 d’octubre, és a dir l’ordinària d’octubre, l’extraordinària sobre una moció de Més sobre els esdeveniments a Catalunya i  la convocada per signar un conveni amb el Consell de Mallorca per instal·lació d’hidrants. S’aprovaren totes tres, per assentiment, sense cap comentari a afegir. Cal dir que la representant de Guanyem no assistí a plenari.

2.Expedient 4091/2017: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.  Se proposa modificar el coeficient de l’IBI que aplica l’Ajuntament per a compensar la pujada i no incrementar la pressió fiscal. Així passaria de 0,569% al 0,523% als béns urbans; del 0,804% al 0,740% sobre el 10% dels béns immobles d’ús industrial i comercial; del 0,624% al 0,574% del 10% dels béns immobles d´ús d’oficines i d’ús esportiu; els béns rústics del 0,57%  i els béns immobles de característiques especials al 0,65%.

Hi hagué debat entre el regidors del PP, Josep Medina,  i el batle en tant un defensava una baixada major i l’altre li recordava l’acord de tots els partits per la congelació de la pressió fiscal, a més li comentà que no es pot baixar l’IBI per que hi hagi superàvit.

S’aprovà per 11 vots favorables (PSOE i MÉS) ,  4 en contra (PP) i 1 abstenció (Es Grup)

3.Expedient 1796/2017: REPARAR ERROR MATERIAL COMPLEMENT ESPECIFIC INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL. Aquesta fitxa ja s’aprovà però hi havia una errada i ara se presentava per corregir una errada en la valoració. Aquest punt com els següents s’aprovaren sense debat amb els 8  vots favorables del PSOE i Es Grup  i les abstencions de la resta .

4.Expedient 4050/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC MONITOR DINAMITZADOR DEL CENTRE JOVE. Aprovat per 8 vots a favor (PSOE i  Es Grup) i 8 abstencions (PP i Més)

5.Expedient 4051/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC COORDINADOR ACTIVITATS ESPORTIVES, Aprovat per 8 vots a favor (PSOE i  Es Grup) i 7 abstencions (PP i Més), en Paulí Faba sortí de la sala per afectar a un familiar.

6.Expedient 4052/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL DE NETEJA (3 PLACES). Aprovat per 8 vots a favor (PSOE i  Es Grup) i 8 abstencions (PP i Més)

7.Expedient 4052/2017: MODIFICACIÓ FITXA I COMPLEMENT ESPECIFIC TÈCNIC MEDI AMBIENT. Aprovat per 8 vots a favor (PSOE i  Es Grup) i 8 abstencions (PP i Més)

8.Expedient 3601/2017: MOCIÓ DE MES PER CAPDEPERA PER A LA PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DELS VIVERS SITUATS VORA EL PASSEIG DE CALA GAT. El portaveu de Més, Paco Galian,  comentà la documentada exposició de motius (ja remesa setmanes abans als grups polítics) i la proposta d’acords. S’aprovà per unanimitat de tots els partits.

9 Decrets i resolucions. Més demanà informació per l’adhesió al programa de catalogació de camins públics del Consell. S’informa que encara s’ha de signar el conveni i que s’informarà dels termes.

10 Precs i preguntes. Aquest capítol allargà el ple, ja que van ser moltes les preguntes i propostes exposades.   Aquí  teniu totes les que vaig sentir:

PP.

- Subvencions a les associacions, queixes de demora. Se comenta que es un canvi de gestió que les fa més transparents.

- Baranes i senyals de trànsit no se retiren després del mercat o actes, quedant dies al carrer.

- Fulletó d’activitats, que es faci també en castellà i altres idiomes. Se li comentà que a les oficines de turisme hi ha còpies en altres idiomes.

- Horari d’atenció al públic ha de ser de 9 a 14 hores i hi ha queixes que abans de les 14 ja no se contesta telefònicament.

- Demana si hi ha novetats sobre el passeig marítim. S’informa que encara estan pendents de conveni amb Costes.

- Paviment i fanals del passeig de les Atzavares.

- Canonades del camí de s’Ullal. S’informa que cada vegada que augmenta la pressió rebenten les canonades.

- Situació de la llista pendent de inclusió a la comunitat de regants.

- Brutor del torrent de Son Moll, recordant que es zona urbana i competència de l’Ajuntament.

- Polígon Industrial, queixa que no es fa complir ordenances. Brutor, cotxes abandonats...

- Manca de vigilància al parc de sa Gravera, deteriorament de la zona per mal ús.

- Demanen una llista de sancions per incompliment del plec de recollida de fems i de jardins.

MÉS

- S’informà que per demanda de Participació Ciutadana se dedicaria una quantitat a millorar les voravies de carrers de municipi. Demanen quina és la quantitat econòmica  i els carrers que s’adobaran.

- Projecte de millora de l’accesibilitat del carrer l’Agulla, s’ha observat que les voreres queden molt altes, en relació a l’asfalt.  S’informa que l’asfalt pujarà en els passos de peatons.

- Es recorda que les papereres cilíndriques obertes, quan fa vent escampen la brutor per tot. Comuniquen que han començat a canviar-les.

- Senyal de trànsit del carrer Major, cada poc es destapa i crea confusió. Caldria llevar-la.

- Plaça de Cap Vermell, a Canyamel. Se farà una única contractació per totes les obres o se licitaran per separat les tres actuacions a fer. Demanen si a les obres de la plaça de l’Orient se preveu millorar el clavegueram i avaqüació d’aigües per evitar els mals olors

- Demanen informació de la zonificació de lloguer turístic a Capdepera. S’ha de parlar per aconseguir una proposta de consens.

- Pressuposts del 2018. Encara no hi ha una proposta i som al novembre. S’informa que se redacta la convocatòria, l’interventor treballa en els nombres i en tenir-los se convocaran les comissions necessàries, pot ser dues setmanals com l’any passat.

- Se demana informació sobre la situació dels treballadors del Castell.

- Fanals del passeig de ses Atzavares

- Se recorda que  la normativa de Ocupació de Via Pública se retirà del ple i no s’ha tornat a parlar a la comissió informativa.

- Fiança del contracte de camins. Recorden que no han rebut resposta a la llista d’irregularitats detectades en el compliment del contracte. La regidora comunica que l’informe esta fet i per un error seu no s’ha enviat.

- Es manifesta que un bon nombre de factures aprovades per junta de govern se paguen amb emperons d’Intervenció. Moltes són factures per treballs que es repeteixen regularment  i caldria regularitzar-les

- Mostren la seva sorpresa per la despesa de més 2700 euros a una inauguració. El troben excessiu.

- Demanen per l’informe sol·licitat dels enderrocs trobats a la plaça del Centre Cap Vermell. S’informa que no s’ha fet.

- Demanen per la taxa d’ocupació d’espai públic, a la Gravera per la gravació d’una pel·lícula. S’informa que se va fer un  aval (prou elevat per cert) però no s’aplicà  una taxa específica.


Es Grup

- Font de la plaça dels Mariners, se romp molt sovint.

Com podeu llegir el llistat de preguntes i precs va ser ben llarg. Aquest que escoltava espera no haver deixat cap d’important en el tinter.

Per acabar s’informa que el plenari de desembre serà dia 14, i el batle aixecà la sessió.