Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2074
Sessió ordinària Ajuntament Ple
Exp nombre: 25BAG/16
Data: DIJOUS, dia 1/ DESEMBRE/2016
HORA: 20 hores