Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2320
Pur tràmitPodem qualificar aquest plenari com de tràmit, amb una ordre del dia sense relleu, amb precs i preguntes de l’oposició més o manco previsibles i respostes més previsibles encara. Facem-ne dues pinzellades, punt per punt.

 

- EXP. 8/2013 - MODIFICACIÓ PRESSUPOST: CRÈDIT EXTRAORDINARI.

Es tractava de traspassar 7.900 euros de la partida de promoció turística a ajuts a petites empreses i comerços per tal que aquests puguin assolir el segell qualitat SICTED. Queden pendents de detallar les bases per a accedir a la línia d’ajuda.

L’equip de govern i PSM-Entesa hi votaren a favor, mentre que PP i Es Grup s’hi van abstenir.

 

- EXP. 11/2013 - MODIFICACIÓ PRESSUPOST: CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

En aquest cas estam parlant de dos assumptes paral·lels. D’una banda, l’operació consisteix a passar la partida destinada al renting d’un cotxe de la Policia Local a la compra d’aquest mateix cotxe. D’altra banda, l’operació consistiria a cobrir imprevistos d’uniformes i complements de la mateixa policia, mitjançant el sobrant d’una indemnització per l’expropiació d’una zona adjacent al Castell. L’oposició es queixà de la manca de previsió de l’equip de govern a l’hora de fer el pressupost.

Per tant, el punt s’aprovà amb els vots de PSOE i UCAP, i amb l’abstenció de l’oposició

Els tres punts següents els podem comentar conjuntament. Les modificacions de què es parla afectaven exclusivament a termes i expressions que els reglaments ara modificats contenien i que es consideren inadequats o de caràcter sexista.

- EXP. 1SS-03/13 - MODIFICACIÓ REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL TELEASSISTÈNCIA.

- EXP. 1SS-04/13 - MODIFICACIÓ REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL MENJAR A DOMICILI.

- EXP. 1SS-05/13 - MODIFICACIÓ REGLAMENT I CONTRACTE ASSISTENCIAL DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI  (SAD).

S’aprovaren les modificacions per unanimitat.

 

PRECS I PREGUNTES.

Els temes sobre els quals es formularen preguntes per part de l’oposició, foren:


PP

- Reglament de galeres

- Color franja taxis

- Policia d’estiu

- Bicis a zona de vianants

- Concurs plaça auxiliar Castell (sobre documentació presumptament extraviada d’alguns aspirants)

- Qualitat del turisme

PSM

- Peiscina. Es va respñondre que s’estan cercant empreses que la vulguin dur però no hi res clar a dia d'avui.

- Tancament del carrer del Port sense avís previ

- Mal estat de l’asfalt de l’autovia Joan Carles I

- Mal estat del moll de Cala Rajada

- Gestions perquè el bus pugui fer parades més cèntriques a Capdepera

- Nova ordenança d’ocupació de via pública (no estarà enllestida fins a  l’estiu del 2014)

- Acord amb l'Associació Hotelera per obrir les oficines de turisme els dies festius

- Queixa pels avisos de la Policia Municipal que es presenten exclusivament en castellà

 

ES GRUP

- Plec de condicions del servei de grua

- Bicitaxis

- Abocador de Son Terrassa (l’expedient es troba en exposició pública)

- Escoles esportives d’estiu (Les dura el CE Escolar)

- Sala multiusos (es convocarà una junta de portaveus)

 

Cap a les 22’30, el plenari estava enlle