L'any passat 

  
   costava 3€

Tot i que els empadronats o propietaris d'habitage no pagam, i tot i que feia molts d'anys que el preu era de 3€, trobam exagerat un increment del 33% del preu de l'aparcament diari a Cala Agulla.

No recordam cap acord municipal que aprovàs aquesta nova taxa (tampoc recordam que s'aprovàs la de 3€). Si sempre hem de procurar exercir l'execel·lència amb aquells que ens visiten, més ho hem de fer en temps de crisi. I aquesta no és una molt bona targeta de visita.

Les raons que altres platges de Mallorca com Formentor o es Trenc tenen aquest preu o superior, trobam que no són vàlides. Tanmateix, aquest afany de recaptació pot tenir, en alguns casos, un resultat dissuasori. Nosaltres mateixos hem estat testimonis de com, en comprovar el preu, alguns cotxes tornaven a sortir. I si cerquen una altre accés, el carrer de Cala Agulla pot arribar a col·lapsar-se.També hem de dir que l'aparcament s'ha modificat una mica i s'ha arreglat, guanyant en seguretat.Trobam que el preu de l'aparcament ja s'hauria d'anunciar a l'entrada del camí des de la carretera de can Patilla, ja que el cartell d'ANEI, una mica deteriorat, no fa pensar més que no es pot estacionar a les voreres.