Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1244

Fina Santiago, una consellera que parla clar.

A Capdepera ja s'ha presentat 233 sol·licituds d'ajuda a la dependència, i se n'han dictaminat 176. D'aquestes casos, 129 s'han considerat  que són persones dependents.


El dijous dia 27, la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, va ser a Capdepera per a explicar l'actualitat del seu departament, en un treball de proximitat amb els ciutadans. La va acompanyar el director general d'Atenció a la Dependència, el gabellí Joan Manuel Rosa. Aquesta visita s'emmarca dins una roda de visites als distints municipis de la nostra comunitat, per tal que, a més de divulgar la tasca de la Conselleria, la gent pugui plantejar els seus problemes i pugui expressar els seus dubtes. I, com va demostrar en el nostre poble, Fina Santiago és una política que parla perquè l'entenguin i no refusa cap  tema que se li proposa.

Les distintes competències d'Afers Socials (menors i joves, família, persones en situació de dependència, persones amb discapacitat, integració de nouvinguts, cooperació internacional...) són moltes i complexes, i a totes elles es va referir i en va explicar els programes que, en cada cas, es desenvolupen des d'aquesta Conselleria. Però, com no podia ser d'altra manera, i a més després de les informacions aparegudes en premsa sobre retalls econòmics al respecte, l'estrella del col·loqui va ser la Llei de Dependència. A més de les dades que recollim en el titular d'aquesta notícia, la consellera va aclarir que les sol·licituds presentades abans del dia 1 de juny, si es valoren favorablement, tenen dret a cobrar endarreriments des de la data de sol·licitud; a partir de juny, en canvi, no serà aiixí, i només es cobrarà a partir de l'aprovació definitiva, que mai sol ser inferior als 6 mesos des de la sol·licitud.

La senyora Santiago va explicar que a l'any 2006, la quantitat que es destinava a l'ajuda a persones discapacitades o dependents, era de 17 euros per persona, a la coa de l'Estat espanyol. Venint de tan enrere, aquesta legislatura s'ha fet un esforç important per a actualitzar aquesta xifra i ja s'ha arribat a 72 euros, però encara enfora de la mitjana, que és de 92 euros. Va dir que es necessitarien dues legislatures més per a posar-se a l'alçada de les comunitats més avançades en despesa social.

En un altre ordre de coses, la consellera va manifestar la seva confiança que aquesta legislatura es podrà aprovar la Carta de Drets Socials, una mena de constitució destinada a protegir els drets socials dels ciutadans de les Illes Balears. Al respecte va dir que s'havia de legislar amb valentia, i que els polítics havien de ser prudents, però també ambiciosos. Com a exemple va posar el dret a l'educació, una utopia en temps de la seva padrina, però una realitat avui en dia.