Les nostres

parròquies

celebren la Passió

de Jesús
El Divendres Sant, per a l'Església Catòlica, esdevé cada any una de les celebracions cabdals del calendari, en commemoració de la Passió i Mort de Jesús. En aquest dia no se celebra l'Eucarisitia, mentre que la lectura de la Passió i l'adoració de la Creu constitueixen els moments centrals dels actes.

I així va discórrer també tant a Cala Rajada com a Capdepera, sota la presidència, com en el dia precedent, de Mn. Joan Servera i Mn. Miquel Mulet. I tot seguit, les processons respectives, pels itineraris prevists i sense cap entrebanc. El bon temps va acompanyar i a Cala Rajada s'hi pogueren veure un nombre significatiu d'estrangers.

Banda de Cornetes i Tambors i Banda de Música, a Cala Rajada i Capdepera respectivament, ajudaren a conferir a les desfilades tota la solemnitat que s'espera d'aquesta jornada.

D'altra banda, hem de recordar que a Cala Rajada, des de sempre, se celebra l'Endavallament de la Creu. Aquest moment es va viure amb gran recolliment i sobrietat pels feels que omplien el temple.


Imatges de Cala RajadaImatges de Capdepera