foto arxiu

El passat 20 d’abril del 2009 els tres portaveus  presentaren un escrit amb el nº de registre 2811 en el qual demanàvem tres temes concrets:

  1. Que es replantejàs la infraestructura que es vol dur a terme a Ca’n Creu d’Inca.
  2. Que es replantejàs tornar a la idea inicial de convertir Ca’n Creu d’Inca en un espai cultural del municipi.
  3. Desfer-nos del lloguer de Ca’n Gabriel.

La proposta és la següent: 

  • A las voltes es dedicarà a tot tipus d’aconteixaments culturals, tant com a sala d’exposicions com a conferencies o a presentacions de llibres o altres cites culturals.
  • A la planta baixa es dedicarà a oficina de turisme, departament de cultura, departament de normalització lingüística i un despatx per a serveis socials. Amb el trasllat de l’oficina de turisme podrem deixar de pagar el lloguer que actualment te l’Ajuntament amb l’edifici de Ca’n Creu al carrer Es Pla d’en Cosset i per tant obtindrem un estalvi important.
  • A la segona i tercera planta es dedicarà integrament a l'arxiu municipal que en aquest moment es troba ubicat a Ca’n Gabriel i també ens permetrà estalviar una altra partida de lloguer de l’edifici. El gruix del departament de Serveis Socials s’ubicaria a la sala “multiusos” de Cala Rajada.
  • En cas que hi sobràs algun espai, el trasllat de les instal·lacions de “Capdepera radio”, ja que el lloc que actualment ocupa no reuneix les condicions, a la vegada que tradicionalment aquesta activitat ha anat lligada al departament de cultura.
  • Aquesta proposta se debatrà al proper ple ordinari de dia 6 d’abril.
 
 
 

Joan Ferrer Flaquer         Mateu Melis Tous   María Orts Rodríguez

Portaveu Partit Popular   Portaveu Es Grup    Portaveu EU-EV