Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1386

Fa unes setmanes, Cap Vermell us informava de les obres aprovades en el segon Plan E, per al municipi de Capdepera. Ara, des del departament de premsa ens ha arribat una nota que reporduïm , en tant que suposa una major informació sobre els  projectes a realitzar.
PLAN E a Capdepera
Adequació i millora de les instal•lacions esportives exteriors s’Alzinar: reforma integral de la zona esportiva exterior de s’Alzinar adaptant la pista de bàsquet i la pista de futbet. Els paviments de les diferents pistes seran totalment nous i s’adaptaran les instal•lacions elèctriques. 106.722,69 €

Adequació i millora de l’edifici d’us esportiu s’Alzinar
: reforma integral de l’edifici municipal d’us esportiu, substituint la coberta, reparació de les vidrieres instal•lant vidres de seguretat, canvi de paviment i instal•lacions elèctrica, reformes de banys inclosos els de minusvàlids. 243.176,36 €

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Capdepera: l’objectiu de les obres projectades és canviar el major número de bombetes de vapor de mercuri (prohibides, contaminants i d’alt consum) per altres de vapor de sodi (de baix consum i menys contaminants) i adequació de lluminària que incompleix la normativa europea de contaminació lumínica amb plafons reflectants. 100.000 €

Adequació i millora del complex esportiu es Figueral: l’objectiu de les obres projectades és adequar la zona esportiva a l’aire lliure Es Figueral, creant una gran zona d’aparcament, donant accés a persones amb mobilitat reduïda per mitjà d’una rampa i supressió de barreres arquitectòniques i creant un nou passeig peatonal adjacent a l’aparcament encaminat a millorar la seguretat vial. 242.331,47 €

Adequació i millora de l’edifici d’us esportiu per la instal•lació d’un gimnàs en el centre esportiu es Figueral: dins la piscina coberta municipal es realitzaran obre en la sala de la planta pis per adequar-lo com a gimnàs. Les obres es refereixen bàsicament a  enguixar i pintar les parets i fals sostre, parquet i instal•lacions d’una cadira-ascensor per persones amb mobilitat reduïda. Es preveu la instal•lació elèctrica i climatització. 178.036,55 €

Construcció d’un centre de mesures per l’eficiència energètica del centre esportiu es Figueral: l’objecte de les obres presentades és alimentar la nova piscina municipal amb subministrament elèctric adequat i rebaixar el consum de la resta d’instal•lacions (poliesportiu i camp de futbol). 173.238,99 €