Projectes del segon plan E a Capdepera    Projectes:

- Adequació i rehabilitació de l'edifici d'ús esportiu s'Alzinar: 243.176,36 €
- Adequació i millora de les instal·lacions esportives s'Alzinar: 106.722,69 €

Image

- Adequació i millora de l'edifici d'ús esportiu per a la instal·lació d'un gimnàs del Centre Esportiu d'es Figueral: 178.036,55 €
- Adequació, millora i embelliment de la zona d'accés al complex esportiu Es Figueral: 242.331,47 €

Image

- Adequació de l'exterior de l'escoleta municipal de Capdepera: 193.256 €

Image

- Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Capdepera: 100.000 €- Construcció d'un centre de mesura per a l'eficiència energètica del centre esportiu Es Figueral: 173.238,99 €
 
    Les quantitats inclouen l'execució, redacció de projectes, direcció d'obres, etc.