Continuen a bon ritme algunes de les obres
que canviaran la fesomia de Cala Rajada


Per començar, a la primera imatge presentam l'estat actual del canvi de paviment de la plaça dels Pins, que es trobava en mal estat a causa de les arrels dels arbres. A més d'aquest canvi del trespol, s'actualitzarà el mobiliari -papereres, bancs...- i se n'eliminaran barreres arquitectòniques. Es preveu que aquesta obra estigui enllestida cap afinals de març.

Image

I aquí, una altra vegada, l'edifici polivalent, el nom del qual continua sent un secret. N'hem anat oferint l'evolució exterior i ara en presentam una perspectiva nova, des del carrer Llevamans, una vegada eliminades les parets de l'antiga pista poliesportiva del Club s'Auba (on en el futur hi haurà l'aparcament). L'edifici es pot veure en tot el seu volum, a fi que detractors i entusiastes puguin refermar les seves apreciacions a pler.

Image

El nou bloc de cases de la Confraria de Pescadors. Aquest edifici havia romàs una temporada aturat, per problemes burocràtics i administratius. Ara s'ha reprès les obres i marxen en popa, cap a bon port, com ha de ser en el cas dels mariners. L'edifici, a més, albergarà les noves oficines de la Confraria.

Image

Obra privada, però molt significativa. És de les que canviaran la cara al carrer de l'Agulla. Es tracta de l'enderrocament de l'antic hotel Tucan, un vell edifici que, des de fa unes quantes temporades, havia cessat en la seva activitat hotelera i havia entrat en un procés de total degradació. Confronta amb quatre carrers (de l'Agulla, Méndez Núñez, Ramon Franco i Juan S. Elcano). No en sabem res del futur que li espera al solar. Es parla molt d'un nou hipermercat. Ja ho veurem.