Image

Cap a finals d'agost, cada any tenim la mateixa imatge. Les peces de marès s'acaramullen en el moll, de manera que pot donar la sensació que hi ha alguna obra a punt de començar.

Però no, aquestes peces –els pedrals– no són sinó el preludi de la temporada de pesca de la llampuga. Aquestes pedres serviran per calar els capcers al voltant dels quals les llampugues s'arreceraran i podran ser capturades.

De manera que tranquils. En el moll no hi han de fer cap xalet. I una altra cosa: "Cap Vermell" es compromet a sortir un dia a la pesca de la llampuga, si ens hi volen, i oferir-ne un reportatge fotogràfic.

Queda dit