Quan se parla que un dels grans poblemes medioambientals del futur proper, diuen que serà la pujada del nivell del mar, especialment  important a la Mediterrània Aquest mes de febrer hem pogut comprovar que aquest nivell és molt baix a les nostres costes.  "Ses minves" o " ses baixes" són pròpies de temporades amb altes pressions, especialment a l'hivern, i solen coincidir amb períodes de temps estable amb la mar calma.

Per cert la platja de Son Moll sembla que ha recuperat una mica d'arena, especialment visible en la part de l'illeta de s'Esquitxador.