Dia 10 de setembre va començar el curs escolar a les escoles d’Educació Primària de s’Auba i s’Alzinar i a l’IES Capdepera. Als centres escolars encara funcionen els plans de contingència de prevenció de la COVID mantenint-se uns protocols semblants als del curs anterior. Hi ha canvis però no són substancials. Un dels més importants és l’increment de les ràtios a les aules.

Ens hem posat en contacte amb els directors perquè ens expliquin les novetats d’aquest curs.

Joan Jofre, director de s’Auba, ens comentà que “ El curs ha començat així com va acabar: les normes sanitàries pràcticament són les mateixes. Pel que fa al funcionament dels grups, per la modificació de ràtios tenim un curs d’Educació Infantil i tres cursos a Educació Primària que han passat de tres cursos per nivell a dos amb ràtios de 22 a 25 alumnes. Respecte a l’inici de curs pròpiament dit tot d’una semblava que seria un inici tranquil, ja que el tema sanitari estava organitzat, tothom sabia que havia de fer i les aules estaven pràcticament preparades però hi ha hagut una sèrie de factors que han fet que tenguem un començament mogudet”. El primer fa referència a les noves matrícules “ ens estan arribant moltíssima matrícula nova, ja duim una quinzena de matrícules fora de plaç amb tota la paperassa i el trull que du. Tenim moltes sol·licituds i la majoria de cursos tenen les places cobertes i la gent no ho entén, volen dur els nins i nines a s’Auba. A Educació Infantil tenim gairebé tots els cursos amb 22 alumnes que és el tope i, fins i tot, tenim qualque grup amb més d‘un nin o nina amb necessitats educatives especials, tot i que no és lo més adequat escolarització ens ha dit que no queda més remei i que demanem més recursos humans a Conselleria”. L’altre factor que ens ha comentat són les beques de menjador, que s’han convocat durant les primeres setmanes de curs. "La Conselleria n’ha fet la convocatòria pràcticament durant la primera setmana d’escola i , com que hi ha moltes demandes i s’ajuda als pares i mares a sol·licitar-les, sempre falta qualque document, etc... La gent en general no respecta els horaris de secretaria, volen ser atesos quan a ells els hi va bé i enreden bastant el funcionament del centre. A més també relacionat amb el menjador, el canvi d’empresa gestora de menjador no ha estat fàcil i sobretot l’AFA (APIMA) ha hagut de fer molta feina al centre per posar-lo en marxa. Així i tot, malgrat aquests punts, tot ha anat prou bé".
Pel que fa al funcionament diari “no hi ha coses a destacar, els patis segueixen amb grups separats, i els protocols com el curs passat. Tothom té esperances que si la situació sanitària millora i entréssim en el nivell d’alerta zero, els nins i nines poguessin tornar a interactuar entre ells i entre alumnat d’altres grups del mateix nivell i es poguessin llevar la mascareta a l’exterior a classes d'educació física i als patis. De moment la llei no ens deixa”. Un aspecte a destacar és que enguany hi ha certa estabilitat de plantilla, a més dels definitius de sempre, hi ha dues incorporacions noves definitives. Pel que fa als interins, del curs passat tres tornen i podran acabar els cicles amb els grups que van tenir l’any passat (cosa que valoram molt positivament)”. Per acabar en Joan es mostra optimista “tenim moltes ganes de fer coses noves i sortir de l’escola a fer activitats. A veure si aquest curs tenim un poc més de marge de maniobra. Hem començat amb moltes ganes i energia!”   

El col·legi s’Alzinar també ha començat el curs amb normalitat. Na Maria Antònia Santandreu, directora del centre, ens comenta que actualment són 364 alumnes entre alumnat d’Infantil i Primària. “Les mesures sanitàries són les mateixes que l’any passat, amb l’ avantatge que coneixem el funcionament i la bona experiència del curs anterior”. Com a s’Auba, ens comenta “que hi ha a principi de curs han hagut moltes incorporacions noves d’alumnes, amb diferencia amb el curs passat que no va haver gaire. Així i tot hi ha molts de programes de centre que se duien a terme no se puguin fer però  tot comença a perfilar-se cap a la normalitat. Des de la Conselleria han comentat que fins al gener-febrer tot serà com l’any passat i a partir de març-abril les mesures podrien relaxar-se, per tot dependrà de la normativa “ i l’evolució de la pandèmia. Per ara s’ha de seguir amb els grups GEC i l’ús de mascaretes. També se seguirà amb les entrades i sortides diferenciades (que s’ha valorat molt positivament).

Com a novetats cal destacar que s’han obert les tres aules de l’edifici “nou” que ja estan adobades i se llevaran les aules prefabricades. També és novetat que enguany se restableix el servei de menjador escolar, que s'afegeix a l'escola matinera, i l'AMIPA torna oferir activitats extraescolars

Altres programes de centre, que no  poden qualificar-se de “novetats” però que són d’innovació, són el programa d’escacs, el programa de música i comunitat “Descordats” i “Tres pistons”, Robòtica... i s’han tornat a implantar les especialitats d’Educació Física, Música i Anglès (ja no les fa el mateix tutor-a), “que entren a les diferents aules amb mesures sanitàries i delimitant els nivells. La Conselleria ha incrementat les ràtios, però des de direcció  s’ha intentat que les aules no passin dels 20 o 21 alumnes per classe a Educació Primària, per tant tenim nivells amb dos o tres cursos atenent a la matricula, ja que si segueix creixent alguns grups no podran mantenir aquestes ràtios. A Educació Infantil les ràtios són més elevades però s'ha posat  una mestra de suport a cada nivell”. A la plana web de l’escola se pot consultar tota la documentació pertinent, inclòs el Pla de contingència ( que regula totes mesures COVID).

Es molt important recordar que enguany s’Alzinar fa 50 anys , però estam amb les mans fermades perquè no sabem en quin moment podrem celebrar l’aniversari així com es mereix l‘escola”.

Agraïm el temps dedicat a comentar, amb Cap Vermell, les novetats d’inici de curs, conscients de la feina administrativa i d’organització que tenen ara els equips directius. En breu esperem comptar amb les impressions de l’ES Capdepera.