L’Ajuntament de Capdepera reprèn l’organització d’aquest mercat el diumenge 11 de juliol de 2021 (segon diumenge de cada mes).


Imatge d'arxiu


Com s’hi pot participar? 
Presentant la documentació següent: 
- Instància 
- Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) 
- Declaració responsable on es manifesti el compliment de les disposicions establertes a l’Ordenança municipal reguladora dels mercats, fires i venda ambulant al terme municipal de Capdepera i que no es realitza cap tipus d'activitat empresarial o professional en aquest mercat.

Quan? 
Entre els dies 14 i 28 de juny de 2021, ambdós inclosos 

On?
- de forma presencial al registre de l’Ajuntament o a les oficines de l’edifici Cap Vermell.
- o via telemàtica a través de la seu electrònica.

 Per participar-hi cal tenir en compte la següent normativa d’aplicació: Ordenança municipal reguladora dels mercats, fires i venda ambulant al terme municipal de Capdepera, publicada al BOIB núm. 71, d’1 de juny de 2021.Clica la imatge per obtenir més informació