Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 440
Es tracta d'un investigació sobre la seguretat en el nuclis urbans del terme municipal de Capdepera.
Han participat 268 alumnes de l'IES.

L’IES Capdepera ha realitzat una activitat amb l’alumnat del centre que ha consistit en una investigació sobre la seguretat en el nuclis urbans del terme municipal de Capdepera. L’alumnat ha assenyalat sobre un mapa els llocs on es senten més insegurs, sigui pel motiu que sigui, i que intenten evitar si van tots sols o totes soles. Per assenyalar els llocs han utilitzat agulles de dos colors: blanques per les persones que s’identifiquen com a homes i negres per les persones que s’identifiquen com a  dones o no es senten còmodes amb la classificació binària de gènere. 

Ha participat l’alumnat de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de batxillerat, 2n de batxillerat i FP Bàsica . En total han estat 268 alumnes.

La investigació ha distingit entre gèneres amb la intenció de determinar les possibles desigualtats respecte la sensació de seguretat, fortament influenciada per les qüestions de gènere.

Al mateix temps, s’han anat recollint els motius pels quals col·locaven les agulles en uns llocs determinats i no en uns altres.

Una vegada acabada la investigació, donam a conèixer el resultats a tot l’alumnat que ha participat i a tota la comunitat educativa del nostre centre. Per això, dos alumnes de 2n de batxillerat, en Xavier Miquel Martí i na Laia López Bou, han redactat les conclusions per donar-les a conèixer a tota la nostra comunitat, que adjuntam en aquest comunicat juntament amb algunes fotografies.

Finalment, s’han lliurat els mapes a l’ajuntament de Capdepera. Han vengut a recollir-los la delegada de la policia local, l’inspector de policia i el policia tutor. En la sessió els dos alumnes de 2n de batxillerat els hi han explicat l’experiència i han fet una petita anàlisi dels resultats amb els representants de la institució. Ara seran les institucions que hauran de determinar quines intervencions han de dur a terme.

Moltes gràcies a tots els que heu participat en aquesta experiència!

 

Mapa d’Inseguretats

Al llarg de les darreres setmanes, a l’institut IES Capdepera s’ha realitzat una activitat per determinar les zones de la localitat on els alumnes se senten més insegurs; abarcant Capdepera, Cala Rajada, Sa Font de sa Cala, Canyamel i Cala Mesquida: Es preparà un mapa d’aquestes zones, i se van donar a les al·lotes i els al·lots tres xinxetes amb què havien de marcar fins a tres punts on senten incomoditat i/o inseguretat en passar-hi. Les al·lotes i persones amb gènere indefinit varen marcar amb xinxetes negres i els al·lots amb blanques. Aquesta activitat es realitzà en petits grups de tots els cursos a partir de tercer d’ESO, d’aquesta manera alhora que posaven les xinxetes podien explicar les situacions que els van dur a col·locar-les en aquells punts.

Els resultats més evidents que s’observen sobre els mapes són la supremacia de xinxetes negres, és a dir, les al·lotes són qui se senten més insegures. I que les xinxetes es concentren a Capdepera i Cala Rajada que es on viuen més alumnes del centre i on hi ha més activitat social.

Començarem centrant-nos en els casos de Cala Rajada, en aquesta regió podem veure com destaquen algunes zones on s’acumulen xinxetes. Primerament, trobem les zones amb major moviment de persones; com poden ser el port i les zones de discoteques, pel fet que és on es realitzen major quantitat de festes, a pesar de la gran quantitat de gent, són zones insegures en haver-hi gent sota els efectes d’alcohol i drogues (que tant afecten al comportament de la gent com a la seva vulnerabilitat). En segon lloc trobem zones amb escassetat de llum com poden ser els voltants del parc de la Gravera, el passeig de Son Moll, el far i la carretera cap a l’Olla, aquestes zones creen sentiments de desconfiança a causa de la poca visibilitat . A continuació trobem el cas del passeig marítim on la inseguretat és causada pels abundants “botellons” i el tràfic de droga.


 Continuarem exposant la situació de Capdepera. Començarem destacant les zones que manquen de llum, aquestes són la depuradora (una zona de pas per a molta gent entre Capdepera i Cala Rajada), la carretera de la Pedruscada i el carrer Major. Un altre factor que determina llocs que desperten inestabilitat en els punts de venta de droga; els alumnes han especificat els voltants del parc de s’Alzinar. I com a punt específic on destaca una situació concreta tenim el carrer Nou (carrer on es troba el PAC). En aquest carrer diverses alumnes han explicat que la gent que es troba als bars de la zona, els han fet comentaris inapropiats, proposicions, les han xiulades i fins i tot les han perseguides. Aquest cas destaca sobre els altres a causa que és un carrer on a més de ser transitat, és on la gent s’hauria de sentir segura de passar-hi degut a la presència del PAC.

 A més de tot això, en els mapes també trobem punts concrets on els alumnes han posat xinxetes; aquests són casos específics on els joves han patit situacions desagradables. Aquestes zones es concentren als carrers propers al centre de Capdepera i Cala Rajada, i a punts concrets de sa Font de sa Cala, Canyamel i Cala Mesquida.


Ens agradaria concloure suggerint una sèrie de propostes per a solucionar aquests problemes. Quant al problema de la llum, en agradaria demanar major il·luminació sobre tot les zones de la depuradora i la gravera que són les més concorregudes. I per la banda de disminuir la inseguretat creada per les zones de consum d’alcohol i de venda de drogues, podria passar-hi la policia local amb més freqüència , a l’ igual que a la zona del carrer Nou.

Aquests problemes han de ser resolts ja que afecta a la vida diària de molts joves que no poden moure’s tranquil·lament pel seu propi poble. I no només ens hem de centrar en els darrers suggeriments sinó que també hem de conscienciar aquells qui causen aquestes inseguretats en els joves, que és el vertader problema.


Laia López
Xavier Miguel