L'Ajuntament de Capdepera en col·laboració amb el Consell Insular, que ha cedit el material, i la Policia Local, han han dut a terme pràctiques de seguretat viària a l'alumnat de les escoles s'Auba i s'Alzinar. 

L'activitat s'ha fet respectant els grups "bimbolla" de les escoles i ha tingut una part teòrica, adaptada a cada etapa educativa, explicada pel policia tutor i una part pràctica. Per poder dur terme la part pràctica els alumnes van portar les seves bicicletes (i casc protector) i havien de voltar per un circuit respectant  les senyals de trànsit, pas de vianants, semàfor... i les normes bàsiques de circulació.L'experiència ha agradat molt a l'alumnat i coincideixen en desitjar que es pugui repetir en propers cursos.  L'objectiu és donar una major autonomia i confiança als nostres menors en el món urbà i vial en el qual s'hauran de manejar, a més de conèixer i respectar les normes de trànsit com a usuaris de la via pública.

A s'Auba es tallà un tram del carrer Avinguda Floreal i per s'Alzinar es preparà el circuit a la plaça de la Constitució, Han participat gairebé la totalitat de l'alumnat de Primària de les escoles, devers 700 alumnes. 

Per altra banda, a s'Alzinar s'han fet els recorreguts de les rutes escolars acompanyats de la Policia Local.Gràcies a: Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)