És una notícia recurrent, de tant en tant ens arriben imatges d'abocaments incontrolats a distints indrets del municipi. Alguns se retiren amb un temps prudencial i altres tarden mesos (de fet encara hi són) enmig del bosc o qualque revolt de qualsevol camí.De la zona de Son Jaumell ja hem publicat varies vegades abocaments d'enderrocs, matalassos o mobles. No sabem que s'ha de fer per evitar-ho però és veritablement lamentable, tenint present que hi ha una deixalleria al municipi. Un servei gratuït amb un ampli horari. Malgrat tot n'hi ha incívics que mantenen aquestes actituds impresentables. Lamentable!