Aquests dies gairebé s'han acabat els Camins Escolars, uns itineraris pensats perquè l'alumnat pugui accedir de forma autònoma als centres escolars per unes rutes protegides. Ara per ara s'ha dut a terme els dos accessos a s'Auba, un pel carrer Floreal i l'altre pel carrer Llegítimes.El primers discorre des del pàrquing del Centre Cap Vermell (malgrat s'ha adequat un espai per deixar dels nins i nines al carrer Castellet) fins el col·legi. La ruta s'ha delimitat per la part de la via amb pilons reflectants de plàstic, també s'ha adobat la vorera ( prou ampla per ser utilitzada com a Camí Escolar) i s'han repintat els passos de vianants.L'altra uneix la via Mallorca fins el centre escolar, pel carrer Llegítimes. Com la vorera és molt estreta s'ha pintat una línia de delimitació amb el reforçament dels pilons de plàstic. En aquest tram també s'han pintat els passos de vianants i s'han adobat els desperfectes de les voravies.