Al carrer de la Mar hi ha un pal d'electricitat tomat en terra. Sembla que la setmana passada va rebre una topada, se trencà i caigué.  Ara s'està pendent que GESA l'adobi i l'enretiri.

Mentre, s'ha delimitat amb plàstic groc d'atenció de perill.