El batle serà president i  la regidora Lorena Molinillo serà vicepresidenta de la FundacióAquest passat dimecres s'ha celebrat un plenari extraordinari, a les 20 h, a la casa Consistorial de la Fundació Castell de Capdepera.

El primer punt era per aprovar l'acta d'un plenari celebrat en el despatx del batle dia 12 d'agost. S'havien convocat els cinc membres imprescindibles per a celebrar un plenari ordinari: el batle, la regidora de cultura, el regidor de l'oposició, el secretari i l'interventor. El motiu: nomenar els representants de les associacions que, segons la nova normativa, havien entregat els requisits per a formar part de la Junta de la Fundació. Ha estat aprovat per assentiment dels cinc membres esmentats.

A continuació el batle, president de la Fundació, ha proposat a la regidora Lorena Molinillo Medina pel càrrec de vicepresidenta. Aquest i tots els punts de l'ordre del dia han estat aprovats per assentiment.

Donats que actualment existeixen uns quants logos representatius de la Fundació; el president ha proposat escollir-ne un que, de manera consensuada, sigui l'únic que ens representi. L'elecció es farà en un proper plenari; una vegada que els membres de la Junta disposin d'una còpia dels diferents logos.

S'ha acceptat la proposta de nous membres de la Junta: Maria Llaneres Alzina en representació del col·legi s'Auba i Antònia Massanet Bauçà en nom del col·legi s'Alzinar.

Donat el mal estat del sistema elèctric interior i exterior del Castell, els problemes que crea i comptant amb el vist i plou dels arqueòlegs que han acceptat el canvi de prioritatas, es proposava la completa renovació del sistema elèctric i possar-ho al dia d'acord amb els requisits d'eficiència energètica. El pressupost és de 131.190 euros, un capital del qual no es disposa i que obligarà a demanar una transfarència de crèdit. La Junta ha donat el vist i plau per a començar els procediments administratius.

Aquest sisè punt era per comptar amb l'autorització de la Junta perquè les operacions bancàries compleixin la normativa que regeix a tota l'administració municipal, és a dir, que compten amb les signatures del batle, secretària i interventor.

En el mes de març del 2.015, Joan Llull Massanet havia ofert a la Fundació la cessió de sis quadres del Sr Paul Freiwald on surt la imatge del Castell. Demana que siguin exposats a la casa del governador i que comptin amb mesures de seguretat i de bona conservació. Com que la Fundació no té prevista la possibilitat de custodiar bens que no són de la seva propietat, s'ha acordat tenir en compta l'oferiment de cessió per si, més envant, es decideix fer una exposició monogràfica de pintura sobre el Castell.