Esplèndida vetllada per a pocs turistes


Dins el programa d'activitats de l'anomenat "Mes del Turista", aquest passat divendres dia 19 va tenir lloc, a la plaça dels Pins, l'actuació de "S'Estol des Gerricó", la veterana i reconeguda agrupació de Felanitx. I diguem, abans de continuar, que la seva va ser una demostració d'aquelles que s'agraeixen.

D'altra banda, a la zona de la plaça propera al carrer Elionor Servera hi va funcionar el mercadet artesanal, amb un bon grapat de paradetes i molt d'ambient.Tornant a l'actuació del grup folklòric felantixer, diguem que aquesta va oferir una gran pulcritud en la indumentària, tant quan van vestir roba de feina com quan van ballar amb vestits de mudar; l'acompanyament musical va sonar impecable, liderat per la veu coneguda i apreciada per molts de nosaltres de na Maria Rosa Cons; i la dansa va estar a l'alçada, tant en aquells ritmes més pausat com en en les jotes més vitenques. En definitiva, una gran actuació de "S'Estol des Gerricó", una asociació cultural que enguany celebra el 50è aniversari i que ha arribat a aquest 2014 amb tota la vitalitat - però també amb tot el saber - d'aquest dilatat currículum.

Quant a l'assistència de públic, va ser d'aquelles que se solen sustantivar amb l'expressió "mitja entrada". I d'aquesta mitja entrada, més de la meitat era de gent del poble. És a dir, que de turistes, per als quals se suposa que es munten aquests saraus, més aviat pocs.

No és el lloc ni el moment de parlar-ne en profunditat (temps tendrem de fer-ho), però apuntem algunes de les causes que, al nostre parer, fan que aquestes activitats no acabin de rutllar:
- Els nostres visitants senten poca curiositat per les coses del país (del nostre, clar).
- La divulgació diríem que és molt millorable (per cert, almanco a nosaltres, tota la propaganda ens ha arribat obviant el català).
- Els establiments on s'allotgen els turistes sembla que prefereixen que aquests no surtin al carrer.

idò això, que aquesta gent que arriba dels Nord passa molt de folklores i altres herbes. Llàstima.