El dijous 28 d'agost va tenir lloc, a la cantina del Club Naùtic de Cala Rajada, una xerrada del coordinador de la Reserva Marina, D. Javier Llorente Palao. 

La dissertació resultà molt didàctica, ja que a més de fer una breu història de la declaració de la Reserva Marina de Cala Rajada va repassar els problemes de la pesca i incidí en el fet que es tracta d'una reserva d'interés pesquer i per tant la seva finalitat és garantir la pesca, és a dir, que s'ha de permetre pescar però amb criteri, fent una explotació sostenible de les pesqueres.S'aprofità aquest acte per a resoldre dubtes al voltant de la pesca del raor i d'altres espècies, ara que és a punt de començar la temporada.Insistim que es va tractar d'una intervenció d'un caràcter molt didàctic, que va comptar amb el suport d' imatges i gràfics.