Els expedients intervinguts pel SEPRONA correspondrien a unes pròrrogues en sòl rústic. 


foto d'arxiu

En aquesta pàgina Informàrem que el passar divendres, dia 29 de maig,  la Guàrdia Civil, per mitjà del  SEPRONA, va intervenir uns expedients del departament d’Urbanisme i va citar a declarar distints treballadors d’aquesta àrea.

També comentàrem que estàvem pendents de parlar amb el responsable d’Urbanisme de l’Ajuntament per a aclarir els termes d’aquesta actuació.

Posats en contacte amb Rafel Fernández, aquest ens ha confirmat que efectivament el SEPRONA va intervenir els expedients corresponents a dues llicències concedides a dues vivendes unifamiliars en sòl rústic, ambdues de promoció particular.

Es tractaria de dos expedients antics, de legislatures passades, que, un cop acabat el termini d’execució (6 a 12 mesos segons el tipus d’obra), no se'n va fer  l’expedient de caducitat. De fet, comentà el regidor d’urbanisme que “a Capdepera mai s’ha aplicat’.

El bessó de la qüestió és que se va fer una pròrroga, entenent l’ajuntament que hi havia uns drets adquirits, per part dels promotors i s’ha ajustat al que marcava la llei en el moment d'atorgat la llicència original.

El SEPRONA  manté que els esmentats expedients havien d’haver caducat, per tant és de suposar que s’havia de tornar a demanar la llicència i aquesta s’havia d’ajustar a la  llei vigent en l’actualitat. Criteri aquest que no s’ha aplicat a Capdepera  i, segons Rafel Fernández, “es van fer les coses bé, tenint en compte la llei aplicable en la llicència original”.

Així les coses, el SEPRONA va localitzar les obres i va iniciar les diligències prèvies, citant els treballadors del departament que van intervenir en els informes. Ara cal esperar, ja que si hi ha indicis que les llicències i pròrrogues no s’han donat correctament és de suposar que es poden dur al jutjat. En aquest cas, l’Ajuntament, mitjançant la junta de govern municipal, potser  hauria de revocar les llicències atorgades i corregir l’error.

Rafel Fernández comentà que si el jutjat dictamina que hi ha una errada en la tramitació per part dels funcionaris o tècnics, i provoca uns perjudicis als propietaris, hi ha una assegurança de responsabilitat  que cobreix aquests casos d'errades administratives o mala praxis.