Expedient núm.: PLECAT/2022/10
Òrgan col·legiat:  El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 20 / d’octubre / 2022 a les 9:30
Lloc: Centre Cap Vermell

No admet participació a distància

clicau per ampliar la imatge

Expedient núm.: 
PLECAT/2022/7
Òrgan col·legiat: 
El Ple
Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Data i hora: 
27/ de juny / 2022 a les 13:30
Lloc: Sala 2 - 
Edifici Cap Vermell.

No admet participació a distànciaExpedient núm.: PLECAT/2022/6
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 3/ de juny / 2022 a les 9:30
Lloc: Sala 2 - Edifici Cap Vermell.

No admet participació a distànciaExpedient núm.: PLECAT/2022/5
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 7 / d'abril / 2022 a les 9:30
Lloc: Sala Magna - Centre Cap Vermell.

No admet participació a distànciaDADES DE LA CONVOCATÒRIA

Expedient núm.: PLECAT/2022/4
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatoria: Extraordinària urgent
Data i hora: 30 / de març / 2022 a les 13:00
Lloc:  Sala Magna (Edifici Cap Vermell)

No admet participació a distància

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Expedient núm.: PLECAT/2022/2
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatoria: Ordinària
Data i hora:  9 / de febrer / 2022 a les 9:30
Lloc:  Sala Magna (Edifici Cap Vermell)

No admet participació a distància

Ajuntament de Capdepera

Expedient núm.: DECRET PLECAT/2022/1

Òrgan col·legiat:  El Ple
La moció presentada per Més Capdepera, va ser aprovada per unanimitat en el Ple de desembre-2021, després d'afegir algunes modicaficacions.

Expedient núm.: PLN/2021/8
Òrgan col·legiat: El Ple

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 2 / de desembre / 2021 a les 9:30
Lloc Sala Magna - Centre Cap Vermell.
No admet participació a distància


Expedient núm.: PLN/2021/6
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora 7 / d’octubre / 2021 a les 9:30
Lloc Sala Magna - Centre Cap Vermell No admet participació a distància

Expedient núm.: PLN/2021/5
Òrgan col·legiat: El Ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Data i hora: 12 / d’agost / 2021 a les 9:30
Lloc : Sala Magna - Centre Cap Vermell
Tipus de convocatòria:  Ordinària

Expedient núm.:  PLN/2021/4
Òrgan col·legiat: El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 3 / de juny / 2021 a les 9:30
Lloc: Sala Magna del CENTRE CAP VERMELL  No admet participació a distància
S’aprovaren les bases de subvencions a famílies, empreses i autònoms afectats per la COVID-19

Expedient núm.: PLN/2021/3
Òrgan col·legiat: El Ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria:  Ordinària
Data i hora 8 / d’abril / 2021 a les 9:30
Lloc CENTRE CAP VERMELL
No admet participació a distància
S'aprovaren modificacions d'ordenances fiscals que suposaran una pèrdua d'ingressos per valor de 595.000 euros, per ajudar a col·lectius afectats per la crisi del CoronavirusExpedient núm.:  PLN/2021/1 
Òrgan col·legiat: El Ple

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 4 / de febrer / 2021 a les 9:00
Lloc CENTRE CAP VERMELL  No admet participació a distànciaAprovats els pressuposts 2021, que apugen a  20.725.500 euros


Expedient núm.: PLN/2020/11

Òrgan col·legiat: El Ple

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 3 / de desembre / 2020 a les 9:30

Lloc: CENTRE CAP VERMELL

Convocatòria de Ple extraordinari de l'Ajuntament de Capdepera, juliol 2020

Expedient nombre: PLN/2020/10
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària i urgent
Data i hora: 12 / de novembre / 2020 a les 9:00
Lloc: SALÓ ACTES CENTRE CAP VERMELL No admet participació a distància