CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. febrer 2019

EXP. NÚM:  PLN/2019/11
DATA: 07 / de febrer /...

Dissabte 2 i Diumenge 3 a les 19 h: EL REINO 
Es cerca aquesta cussa labrador, blanca, corpulenta i ja major.

Si algú la veu o ens pot donar...
10 esportistes del Judo Reshinkan convocats pel Centre de Tecnificació de Judo de Mallorca