2004-2005 (2)  


2005, Any de sa Llata

Joan Ferrer (alcalde), Mateu Melis (regidor d'Esports) Tòfol Irles
...

Divendres 15 a les 20 h. i Diumenge 17 a les 19 h: GREEN BOOK (Nominada a 5 Oscars)