Imprimeix
Categoria: Entrevistes
Vist: 1849
Es tracta de la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Capdepera 

Feia uns dies que volíem parlar amb al regidora de Serveis Socials de diversos aspectes relacionats amb la seva àrea de gestió i de les novetats pel proper exercici pressupostari. Al final acabàrem enumerant projectes, iniciatives, plans, subvencions ...dels quals Ivon ens comenta tots els detalls. Una idea en què va insistir va ser la intenció de rompre i superar la imatge dels Serveis Socials lligats a la beneficiència i intentar cercar la independència i la formació personals.

- Quines novetats ens pots comentar?

- Mantenim les ajudes  bàsiques que Serveis Socials atorguen, com ara adquisició de llibres, ajudes per a les escoles d’estiu, aliments, lloguers...  Però, des del mes d’abril, volem fer una sèrie de canvis pel que fa a les ajudes per lloguer (la majoria al 100%) al vincular-les a la inserció laboral. Així, a canvi de les ajudes, es demana una contraprestació. Tres vegades a la setmana, els beneficiaris fan treballs amb la brigada municipal o a les biblioteques, ajudant al personal en petites feines. A més, un pic a la setmana, es fa orientació laboral (com cercar feina, contestar ofertes, fer currículums...)

Una altre pla que funciona, com a prova, però que té molt bones perspectives, és el projecte MILLORA. Una mena de beca mensual a canvi de realitzar tasques  de manteniment  de platges, boscs, etc. Són treballs mediambientals i amb la brigada d’obres. Actualment hi ha 10 persones implicades (6 dones i 4 homes) que reben 90 euros setmanals per participar de 9 a 13 hores de dilluns a dijous, i el divendres es dedica a la formació mediambiental i fomentar les habilitats socials i millorar l’economia domèstica. Aquestes tasques les feim conjuntament un tècnic mediambiental i un altre de Serveis Socials.

No volem quedar en la simple ajuda econòmica sinó incrementar la formació personal. Passar a una assistència total, que la gent se senti útil. Per exemple, mostram una fotografia de com queda la zona després d’actuar i com estava abans.

 - Parlem de joves, de nins...

L’Espai Obert  que abans funcionava a Cala Rajada s’ha ampliat a Capdepera. Hem fet una nova concessió per la mateixa quantitat que inclou ambdós nuclis urbans.

L’Espai Obert treballa el reforç escolar i organitza activitats d’oci per a nins i nines d’Educació Primària. Enguany hem pogut organitzar  3 grups de 15 nins i nines a Capdepera i Cala Rajada.

- Una altra activitat posada en marxa, amb prou èxit, és l’hort ecològic. Com funciona?

Els horts ecològics disposen de places reservades per als Serveis Socials i d’altres per al públic en general. La nostra apreciació és que funcionen prou bé, aprofitant molt bé la parcel·la. Ara s’està preparant  la temporada d’hivern, ens conten que hi ha col·laboració entre els conradors de cada parcel·la.

Els horts permeten una ocupació del temps lliure en una activitat productiva.

Actualment totes les places estan cobertes i treballam amb la possibilitat d’adequar un altre espai a Cala Rajada.

 

- Hi ha més novetats?

Un altre projecte que preparam amb molta cura és amb usuaris gabellins d'APROSCOM. Volem oferir a discapacitats del municipi,  una vegada per setmana, una ocupació que es faria en el Centre Cap Vermell, amb voluntaris i suport psicològic.  Es tracta d’un projecte  que està organitzant-se amb la col·laboració d’APROSCOM.
 

- Hi ha gent que pensa que a Serveis Socials es donen ajudes sense control...

Hi ha un reglament d’ajudes.Tot arranca a partir d’una baremació que fa l’assistent socials de les necessitats familiars. Si s’escau, s’ofereix una ajuda per 3 mesos que consisteix en un val per a la compra de productes bàsics; aquesta ajuda es pot prorrogar altres 3 mesos. Si, passats aquests sis mesos, encara hi ha necessitats d’ajuda, s’ofereixen les canastres d’aliments, de les donacions i campanyes d’aliments no peridors. Es fa una llista de productes bàsics en funció de les característiques de les famílies, com ara si hi ha nadons o nins menors d’edat.

En aquest punt, vull aclarir que treballam coordinats amb Càritas i Creu Roja, els tècnics es reuneixen per a evitar repeticions i duplicitats.

També ha de quedar clar que per accedir a les ajudes cal estar empadronats al municipi. Pel menjar tres mesos abans i per ajudes de lloguer 6 mesos.


- Com és el perfil del demandant d’ajuda? Ha canviat en aquests anys?

Sí, pel que fa a les ajudes, el destinataris han canviat. Amb la crisi i l’increment del nombre d’aturats de cada vegada hi ha més persones que necessiten ajudes puntuals i afecten a sectors més amplis.

- Rebeu moltes donacions?

Si, i volia aprofitar per agrair les mostres de solidaritat de la gent de Capdepera. Hem rebut i rebem moltes ajudes i donacions de la ciutadania i podria donar molts d’exemples, associacions, hotels que en tancar la temporada ens donen els aliments, una panificadora que cada divendres aporta pa, locals que organitzen diades o festes solidàries...Gràcies a tots

-Com tens els pressuposts per al 2015?

Es troben en fase d’elaboració i esper poder-los mantenir o incrementar-los respecte a l’actual exercici . A més dels projectes que hem comentat, s’inclourà l’hort i s’estudia invertir en un cotxe per a Serveis Socials.


Algunes dades

Aquí teniu la comparació dels pressuposts dels darrers anys  2013 i 2014

 

2014

2013

DIFERENCIA

%

CAP 1. DESPESES PERSONAL

262.715,14 €

219.769,14 €

42.946,00 €

19,54%

CAP 2. DESPESES CORRENTS

425.500,00 €

413.500,00 €

12.000,00 €

2,90%

CAP 4. SUBVENCIONS

73.500,00 €

63.500,00 €

10.000,00 €

15,75%

CAP 6. INVERSIONS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00%

TOTAL

761.715,14 €

696.769,14 €

64.946,00 €

9,32%

 

 

 

 

 

CAP. 2 y 4

499.000,00 €

477.000,00 €

22.000,00 €

4,61%

 

En termes globals, el pressupost destinat a acció socials per al 2014 suposà un increment del 9,32% respecte al pressupost del 2013 ( Passà de 696.769.14 € a 761.715,14€ ).

Si atenem als serveis i ajudes a usuaris també hi ha un increment, que dels 477.000 € en el 2013 se passà als 499.000 € en el 2014.