Imprimeix
Categoria: Entrevistes
Vist: 7413

Entrevista a Joan Terrassa Melis,

president de l'Associació  de la Tercera Edat de Capdepera
Joan Terrassa Melis és el president de l’Associació de la Tercera Edat de Capdepera. En Joan representa a mig miler d’associats i, ell, juntament amb la directiva del Club “Ca Nostra” que integren  Catalina Moyà, Miquel Vaquer, Catalina Genestra, Pedro Reche, Carmen Ortuño i Catalina Mayol tenen cura del desenvolupament de l’entitat que agombola  la gent major del nostre poble.

– Vull fer una crida a tots els associats – diu en Joan Terrassa – per veure si podem ampliar la Junta Directiva, almanco fins a onze membres. La feina de las set persones que ara mateix la formam ens desborda. Voldriem, tant jo com la directiva,  poder invertir part de les existències del Club en accions profitoses per als associats, incrementant, si cal, les activitats de la gent gran. Inclús hi ha hagut qui ens ha demanat si en podíem incorporar de noves, tota vegada que els retalls de l’Ajuntament respecte als cursos d’adults han fet que se n’hagin hagut d’anul·lar alguns. La gent està molt contenta i de cada vegada hi ha més participació a les excursions que feim, tant dins Mallorca com fora. Les estades de cap de setmana a hotels de l’illa tenen gran acceptació.

Recentment  hi ha hagut un tema molt confús, que segurament ningú no ha sabut resoldre, i que com més l’han volgut aclarir més s’ha embullat. Es tracta de la Coral. Senyor Terrassa, què ens pot dir, d’aquest assumpte?

– Tots i cada un dels components de la Coral Gabellina, individualment,  són associats del Club de la Tercera Edat. La Coral, que dirigeix n’Elionor Gómez, com a grup, s’ha volgut emancipar de nosaltres, fundant una associació amb estatuts i funcionament  propis. Aquesta associació sembla que té el seu local social en el domicili particular d’un dels integrants de la Junta Directiva de la Coral, al carrer de ses Pedreres. Fins fa poques setmanes n’era el president n’Ángel Salomón Rodríguez, que fa uns dies em va comunicar que havia presentat la dimissió del càrrec, malgrat continuar com a cantaire de la Coral.

I això, senyor Terrassa, a què creu vostè que  s’ha pogut deure?

– Som enemic de polèmiques. La meva intenció sempre ha estat unir, mai separar ni crear controvèrsies.  Vaig lamentar aquesta escissió de la Coral respecte del Club.  I tot per no haver sabut resoldre adequadament el tema dels sous de la directora.  El batle els va oferir un local d’assajos al Centre Cap Vermell. De totes maneres, com que tots i cada un dels membres de la Coral son associats, no tenim cap inconvenient que assagin al Club, però pens que tal com han succeït les coses, resulta poc ètic. El més greu és que no saben o no volen acomodar-se al funcionament de l’Associació  “Ca Nostra”, des de la qual  – s’ha de dir tot – pagam una quota a la Federació de Corals de Balears, on la “Gabellina” figura inscrita.  Això sembla  tot un despropòsit... Deman un esforç a tots els associats – continúa manifestant en Joan Terrassa –  per a reconduir certes situacions i poder “fer pinya” en benefici del poble. Que no es pugui dir que hi ha conflictivitat en el si de la Tercera Edat de Capdepera. Vull fer un prec a totes aquelles persones de bona voluntat  que puguin no estar d’acord amb el funcionament del Club, que ho exposin.  Les seves inquietuds es tendran en compte,  que s’uneixin de bon cor i amb ganes d’untar la maquinària de l’entitat. Ningú dels que estam a la Directiva té gelós el càrrec, ni molt manco. Ben prest hi haurà una assemblea general, i llavors serà l’hora d’apropar idees, projectes i nous tarannàs  encaminats a una sempre millorable  entitat. Tothom hi té cabuda, no en faltaria d’altra! Animau-vos!


Amb en Joan Terrasa Melis podríem departir durant molt de temps. Però avui el que importava era traslladar als lectors la crida del president respecte al  desig, que comparteix amb la resta de membres dirigents de “Ca Nostra”, d’augmentar el nombre de persones de la  directiva. I, a més, era convenient clarificar alguns aspectes sobre la Coral Gabellina, donant resposta als dubtes subjacents dins el col·lectiu d’afiliats a la Tercera Edat de Capdepera.

 

Bartomeu Melis “Meyme”