Imprimeix
Categoria: Premis Cap Vermell
Vist: 2425
Paraules de Josep Terrassa justificant el Premi Cap Vermell 2017 a Joventuts Musicals de Capdepera


        

Premi Cap Vermell 2017 a les Joventuts Musicals. Justificació.              

Sempre que he tengut el privilegi de justificar el Premi Cap Vermell he presentat un argumentari semblant a un currículum, valorant els mèrits i l'obra feta. En aquesta ocasió hi afegiré una reflexió final.

La primera Joventut Musical fou creada l'any 1940 a Bèlgica, llavors un país ocupat per forces militars brutalment i cínicament conqueridores; uns moments difícils i tenebrosos, en plena II Guerra Mundial. Tant de dolor cercà refugi i conhort entre la joventut i la música; aquelles cruels circumstàncies foren el bressol de Joventuts Musicals, una proposta a favor del gaudi, la intel·ligència i la convivència.

El missatge era clar: fomentar l'estimació per la música des de la sensibilitat per l'obra ben feta; una finestra oberta al món, recollint noves experiències i estils, oferint una visió general de la música i educar musicalment i cívicament. Una proposta delitosa que ens eixampla i sensibilitza culturalment, i completament oposada a la música vulgar, omnipresent i renouera que es comercialitza i divulga en els mesos d'estiu.

Les Joventuts Musicals de Capdepera es crearen l'any 1988 gràcies a l'empenta de Conxa Oliver, aleshores presidenta de Joventuts Musicals de Palma, i Miquel Massutí. N'han estat presidentes: Elionor Gómez-Quintero, Berta Liesegang, Elvira Dalmau i la seva germana Noemí.

Des d'un principi dita proposta musical cercà un lloc emblemàtic on desenvolupar les activitats. Primerament va ser el Castell; posteriorment, les Coves de Canyamel i, finalment, gràcies al suport de Maritín Delgado i de Bartomeu March Servera, els jardins del Palau March de Cala Rajada.

En aquells moments l'oferta musical de prestigi a Mallorca era escassa. A la part forana tan sols hi havia el Festival de Pollença, creat l'any 1960, i les delegacions de Joventuts Musicals de Sóller i de Santanyí. A la comarca de Llevant no hi havia res i, per tant, s'omplia un buit. Actualment Capdepera també compta amb les Serenates de la Torre de Canyamel, un altre indret emblemàtic, que ofereix una extensa programació musical durant els mesos d'estiu, patrocinada pels germans Lluís i Maria Morell.

La programació que ofereixen les Joventuts Musicals locals és variada i de gran qualitat; conscientment, seleccionen actuacions diferents, novedoses i sorprenents, procurant no repetir tot allò més conegut. Normalment un dels concerts està dedicat a la música clàssica i, la resta, a músiques del món: fados, tangos, jazz, òpera, etc.

 Aquesta tasca immensa s'ha fet des del voluntarisme, la passió per la música i l'estimació pel poble. Una feina i uns valors que no es cotitzen en el mercat econòmic i polític. Allò que hem rebut s'ha de remarcar perquè no té preu; significa el més valuós que pot oferir una persona: el seu temps lliure i una feina constant i desinteressada feta des de l'estimació per la gent i per la música.

Dit això, cal una reflexió i un compromís: no deixar perdre una oferta cultural que ens enriqueix a tots. Des del voluntarisme i la passió es poden fer moltes coses, però és necessari posar fonaments per garantir la qualitat de l'oferta i donar seguretat artística i humana a tots els nivells a les Joventuts Musicals. Per això, proposam que els partits polítics que l'any vinent es presentin a les eleccions municipals aportin una proposta per a garantir el futur i les activitats de Joventuts Musicals.

Des de l'any 2010, coincidint amb la greu crisi econòmica, començaren a produir-se desencontres amb els patrocinadors, fonamentalment l'Associació Hotelera i l'Ajuntament. És ben cert que la feina desenvolupada per les Joventuts Musicals no és valorada en la justa mesura ni per les institucions ni per la majoria de la població. Aquesta feinada invisible feta durant trenta anys queda a Capdepera i, de qualque manera, s'ha convertit en patrimoni.

Normalment els actes vulgars són els més populars i televisius; no exigeixen res i tothom hi pot participar. Res a veure en tot allò que ofereixen Joventuts Musicals: actes educatius que fomenten el bon gust i la sensibilitat, revaloritzen l'oferta turística i donen prestigi a la contrada. Per tot, això les Joventuts Musicals són mereixedores del Premi Cap Vermell 2017.