inici

Cap Vermell

CASTELL DE CAPDEPERA. Premi Cap Vermell 2014

CASTELL DE CAPDEPERAL'agrupació "Castell de Capdepera" es va constituir l'any 1979 amb 14 al.lots, d'entre nou i catorze anys, arrel de voler fer un festival per guanyar doblers pel viatge d'estudis de vuitè. Els nins ballaren acompanyats amb la música que tocaven i cantaven els pares.Durant l'estiu, el grup va fer sortides a hotels, en aquell temps actuaven acompanyats per "Sa Gavella".

Devers l'any 1983 es va constituir el grup amb música pròpia i li posaren el nom actual "Castell de Capdepera".
L'agrupació ha participat a diferents sortides arreu de tot Mallorca, Menorca, Olot i Murcia.
L'any 1985 es va enregistrar el disc "Dolces Tonades", del qual se n'han venut unes deu mil còpies. A partir d'aquí l'agrupació ha anat creixent i promovent la nostra cultura al municipi, participant setmanalment a un programa de ràdio balear.Gràcies a n'en Miquel Llabata, component del grup, vàrem poder treure una partida de cançons pròpies.

L'agrupació "Castell de Capdepera" continua oberta a tots els que vulguin aprendre els balls del Llevant de Mallorca.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar