Llorenç Tous. Els gest i la paraula d'un gabellí.

Documental de Suso Rexach per als PREMIS CAP VERMELL 2013