La consellera de Medi Ambient i el president d’Autoritat Portuària han visitat diferents fars per valorar la viabilitat de convertir-los en refugis