foto: Cala Rajada 1930


Antoni Flaquer “Coix”

 
Del Carme sou princesa,
claror de nova aubada,
i de Cala Rajada,
estrella de la mar.
La nau de nostra vida,
amb Vós per timonera,
del Cel a la ribera
gentil pugui arribar”

Maria Esteve Blanes, de Vicenç

Església en construcció- 1926

Aquests dies de festa a Cala Rajada coincideixen amb els 90 anys de la benedicció de l’església, d’estil romànic modern, promoguda per la familia Vicenç-Esteve. La inauguració del temple sagrat dedicat a la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners, el seu patró sant Pere i sant Joan, tingué lloc el dissabte de sant Jaume, el 24 de juliol. Una nau de 28 metres de llargària per 11,20 d’amplària i 14,50 d’alçada. El bisbe d’alehores, Gabriel Llompart, impartì la benedicció a aquest edifici, obra del mestre picapedrer Nicolau Vives i baix la direcció artística del mestre d’obres Miquel Parets i del canonge Francesc Esteve.


L’any 1958, el 16 de juliol, festa de la patrona, s’estrenà un nou orgue, mitjançant un concert sacre interpretat pel prevere i mestre de capella de la Catedral de Mallorca, Bernat Julià, amb la participació de l’organista de l’esmentada Catedral, Julià Samper. La Tocata i Fuga en Re menor, de Bach i el Preludi, Minuet de sonatina i la Tocata de la V Sinfonía destacaren en l’ample i variat programa, amb obres de diferents autors, com Debussy, Bossi i Ravel.

Volíem fer, idò, aquesta curta recordança sobre l’efemèride d’aquests 90 anys que enguany es compleixen. Per molts d’anys, cala-rajaders.