Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran
Continuació de la història de la Tercera Edat de Cala Rajada 


Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme”
 Ens trobam en plena Mostra de la Llampuga 2005. “Sol Naixent” s’ha proposat participar-hi; el plat que s’oferirà per a la seva degustació serà el de “llampuga escabetxada”, per a la qual es necessiten 120 quilògrams del preuat peix. Francisca Muntaner, Maria Blanes, Antònia Vives, Francesc Pellicer, Miquel Ferrer i Antònia Fuster, amb la col·laboració de l’home de la mar, en “Jeroniet”, dirigiran la condimentació, que serà elaborada a les cuines del col·legi “S’Alzinar” de Capdepera, amb dos equips de cuiners.


L'associació a la Mostra de la Llampuga

A l’ofrena floral al santuari de Lluc, amb motiu de la Diada de Mallorca – aquest any el 12 de setembre, encara – Pep Llull Aguiló, membre de la junta, representa el col·lectiu de gent gran de Cala Rajada, al mateix temps que dirigeix l’organització del concert que el Cor de can Pastilla i el de Pollença ofereixen a l’església del Carme. Per la seva part, Jaume Bonnín, el vicepresident, assenyala la cortesia que suposa convidar les autoritats als actes, incloses les assemblees generals, malgrat pertànyer al partit polític que sigui, de la mateixa manera que cursar-los convidada al dinar del 9 d’octubre a sa Font de sa Cala, amb preferència d’accés al menjador sobre la resta d’assistents, ensems que els discapacitats. L'empresa hostalera no acepta més de 450 comensals, com a aforament de menjador – els que varen arribar tard foren atesos al soterrani destinat a sala de festes. Per a la propera edició s’acorda celebrar el dinar  en dues dates, per poder agombolar la majoría de socis, el nombre dels quals supera amb escreix l’aforament permès.


L'associació a la Mostra de la Llampuga

20 taules i un centenar de cadires, noves de trinca, són rebudes amb goig per part dels associats, que agrairen la innovació a la junta, per la qual cosa se celebra una festa en què, així mateix, s’inauguren nous finestrals de l'edifici social i se serveix un refrigeri a base d’ensaïmada, gelat i cava. El dinar promogut per la Federació de Persones Majors a “Binicomprat”, amb excursió al mercat de Santa Maria del Camí, els balls de fresses de carnestoltes i els 125 quilos de sardina consumits amb motiu del ball i festa al vespre del mateix dimecres de cendra, primer dia de quaresma, amb el polèmic “enterrament de la sardina” i consegüent processó amb cercaviles i pregó inicial del tresorer Bartomeu Riera, sorprengueren al veïnatge.


Sol Naixent, estampes llampugueres

2006. I continuen sense perdre corbat: menjua al restaurant Son Sant Martí; festa avançada per a les dones, a cadascuna de les quals “la Caixa” obsequia amb un clavell, la “trobada de glosadors”, amb reconeixement als participants a l'exhibició de ball de saló de la comarca de Llevant (que obtingueren el tercer premi), activitats múltiples sufragades pel Consell Insular, en què destaca la participació no subvencionada – no en mancaria d’altra! – del bingo, dos dies a la semana, i l’adquisició d’un televisor de pantalla gegant per un preu de 700 € aglutinen els primers dos messos del nou any. S'ha d'afegir què a l’Assemblea General Ordinària un bon grup d’associats demanà l'organització d’un homenatge als majors de 80 anys, per al qual hi hauria uns 42 destinataris.


Sol Naixent, dinar del Club (1)

A l’esmentada reunió general, Bartomeu Riera, tresorer, presenta informe econòmic per a coneixement dels 651 socis existents, dels quals 580 estan cabals de pagament de la quota anual, posant ènfasi en la devolució, a benefici del Club, per part de Jaume Bonnín,  de 1.594 € que l’associació li va abonar per actuaciones musicals que en “Jimmy” no volía percebre. L’estat econòmic s’exposa per a coneixement públic als taulells de la entitat. El total d’ingressos arriba als 21.731,26 €, mentre que les despeses totalitzen 12.905,12 €, la qual cosa suposa unes existències a bancs i caixes de 8.826,14 €.


Sol Naixent, dinar del Club (2)

La Junta directiva convoca els reunits per a la celebració d’una altra assemblea motivada per les baixes dels membres de Francesc Pellicer, Antònia Vives i Antoni Sureda, i per a la consulta de si s’han de col·locar en el despatx del Club les fotografíes dels presidents que s’han anat succeint des de Viçenc Nadal fins a l’actual; existeixen dissensions que hauran de ser esbargides en pròximes ocasions.


Sol Naixent. Ball en línia i ball de saló

2007. El 17 de juny, 90 associats de “Sol Naixent”, sota la presidència de Pep Navarro, Jaume Bonnín, Bartomeu Riera, Antoni Bauzà, Miquel Ferrer, Josefina Romero, Antoni Serapio, Jaume Alzamora, Francisca Muntaner, Antònia Fuster i Maria Blanes, es reuneixen per conèixer de primera mà – amb obstentació de transperència i bon quefer, del qual haurien de prendre exemple altres associacions – l’estat de comptes del finalitzat exercici 2006. Són 7.452 € abonats per 261 socis en concepte de quotes, ja en aquest any nou; 4.573 € pels balls dels diumenges i festius; 1.114 € en comissions per excursions; 900 € per actuacions de la Coral; 4.500 € pel sorteig de Nadal; 535 € de benefici pel sopar de Cap d’Any; 1.398 € recaptats pel suplement de 3 € per persona al dinar de sa Font de sa Cala; i el donatiu de la família Antich de 500 €. Fins aquí les entrades. Les sortides, per direcció de la Coral des de juny fins a setembre, 600 €; monitor de ball mallorquí, 200 € ; telèfon, 375 € ; moblement del saló-bar, 4.363 €; dinar d’aniversari a sa Font de sa Cala, 5.280 €; televisió-bar, 999 €; Distribucions Llevant, 1.182 €. Existències a 31 desembre 2006 ( tret d'errada o omissió, ja que transcrivim literalment de l'acta econòmica de l'entitat): 14.833,54 €. S’aprova per unanimitat de tots els congregats. S’acorda la construcció d’una habitació per guardar estris al pati interior, per ser necessari.


Aniversari del Club a Son Sant Martí

Malgrat la polèmica suscitada per la celebració de l'“enterrament de la sardina”, el Dimecres de Cendra, els reunits en feren cas omís i acordaren continuar amb aquesta festa de final de carnaval. El bingo percebrà, a partir d’ara, un petit percentatge damunt els premis aconseguits, mentre que el cobrament de les anualitats dels associats es podrá fer als bancs i caixes, sense perjudici que també es pugui efectuar personalment i directament a la tresoreria del Club.


Sol Naixent. Grup de gimnàstica

Enguany hi haurà present de Nadal per als majors de 80 anys, a més de “cotilló amb raïm, cava i barra lliure”, i xocolatada per a la vesprada dels Reis, amb ensaïmada. L’Església Evangèlica de Capdepera, per indicació del Ajuntament, celebra una concorreguda reunió al saló d’actes, en la qual assisteixen tant catòlics com protestants.


Jugant al Bingo

El capellà Miquel Mulet, rector del poble, es reuneix amb el president Navarro, Jaume Alzamora i Tomeu Riera per a parlar de la festa de l'enterrament de la sardina el Dimecres de Cendra, i l’ecònom els prohibeïx de tornar a celebrar més concerts de la Coral a l'interior de l’església parroquial del Carme, per cap concepte, mentre no modifiquin la data de l’esmentada festa. Una assegurança de responsabilitat civil per als traballadors de l’associació és sufragada per l’Ajuntament a instàncies de la regidora Margalida Bover.


Sol naixent. Clavells.