Imprimeix
Categoria: Collaboracions
Vist: 865
 Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran Dimissió del president i nova junta de 15 directius
Transcripció:  Bartomeu Melis “Meyme” 

        

Del 19 al 23 de març de 2003, un bon grup d’associats participa en els “Jocs de la Mediterrània” per a gent gran i al “Correllengua”, i un contingent més nombrós efectua un viatge de caràcter cultural a La Rioja i Burgos, juntament amb l’associació “Ca Nostra” de Capdepera. Com a representant de “Sol Naixent” dins el col·lectiu de la Fundació Patronat Castell de Capdepera es nomena Antoni Flaquer Obrador i, com a substitut, el mateix president Ferrer Pascual. L’Ajuntament comunica l’anul·lació de la subvenció per despesa de paper que oferia a l'editor de la revista “Els Padrins”; un associat, Bartomeu Pellicer, es queixa per aquest fet i per algunes irregularitats – segons explica a una carta adreçada al president – envers la seva mare, també sòcia, que una volta llegida a la Junta s’acorda arxivar sense més dilació. Amb el número 73, “Jato” clausura l’esmentada revista, desprès de sis anys de vigència. Al mes de maig es reinstaura el “mes de Maria” en què prenen part uns 60 pensionistes.


La vicepresidenta del Consell lliura una placa a l'acte d'acomiadament de Sebastià Ferrer Pascual com a president

L’associació participa en la II Mostra de Llampuga i el 5 d’octubre celebra a sa Font de Sa Cala el XX aniversari de creació de l’entitat, amb entrega d’objectes d’agraïment a Antoni Moll Sureda i Carlos Antich Rojas, membres de “Carnet d’Or”, del qual ja parlàvem en anteriors edicions. Al Teatre del Born de Ciutadella, el 26 d’octubre, la Coral dona un concert, per a la qual cosa es desplaça a Menorca amb el vaixell que fa la travessa marítima des de Cala Rajada. Per aquest motiu i atès que és el primer cop que la Coral surt de l’illa per actuar, l’Ajuntament entrega al president unes distincions perquè siguin oferides a les autoritats menorquines. En junta s’acorda fer entrega de rams de flors, en la primera assemblea a celebrar, a les senyores Bel Sunyer i Dolores Cañavate, vídues dels antics presidents Vicenç Nadal i Antoni Rexach, a més de a Miquel Ferrer, l’anterior mandatari del Club. La missa anual en sufragi dels difunts de l’associació no se celebrarà com era costum per  manca de sacerdots (segons resa l’Acta).


Homenatge a les dones majors

Un multitudinari dinar se celebra al restaurant “Es Cruce” de Vilafranca, a càrrec del Club, amb desplaçament inclòs. En el transcurs de la menjua, Sebastià Ferrer comenta que ha de sortir de viatge unes quantes setmanes i delega en Antoni Flaquer les funcions de president. Es convida els comensals a comprar loteria de Nadal per a la cistella de l’Associació, a més d'encoratjar els assistents perquè, a casa seva, facin “betlems” per participar a un concurs que organitza el Club i que comptarà, així mateix, amb un betlem que muntarà Francesc Forteza.

El 8 de gener de 2004, l’arxivera municipal Maria Massanet dona una conferència sobre el “Fons d’Antònia Melis Cursach”, donat a l'Ajuntament per l’extinta. Aquest acte és seguit per tot un ventall d’activitats en què participa la Tercera Edat. Els foguerons de Sant Antoni i Sant Sebastià copsen, com mai abans, les dependències del Club. Cada associat porta mocador vermell i camisa blanca, hi ha ball amb el conjunt “Romàntics” i diferents cases comercials i entitats bancàries patrocinen la festa. 


Lliurament d'obsequis a l´homenatge a les dones majors

El 19 d’abril, el directiu Joan Garau Flaquer renuncia al càrrec i  Maria Fernàndez Romero, Àngela Servera Nebot, Marta  Prats Llinás i Antònia Vives Alorda presenten la seva candidatura de cara a les imminents eleccions. El secretari Jaume Tous exposa unes raons relacionades amb el seu estat de salut, amb limitacions auditives, i sol·licita a la junta directiva la incorporació com “amanuense interí” de Pep Cursach, com auxiliar seu. Poc temps després, Jaume Tous dimiteix i es retira de l’activitat pública.

 Amb motiu del XXV aniversari de l’associació “Es Faralló” es produeix un intercanvi cultural entre “Menorca, associació d’esplai” i “Sol Naixent”, a més d’un concert col·lectiu entre les corals d’ambdós centres, amb assistència d’autoritats locals, comarcals i provincials, amb televisió inclosa. 

Dimissió del president.- Sebastià Ferrer Pascual renuncia a la presidència i a la seva pertinença a la junta directiva de “Sol Naixent”, a data del 10 d’agost de 2004. Els motius no queden esbrinats a les actes d’aquesta associació. El substitueix Maria Fernàndez, la qual, juntament amb Antònia Vives i Vicenta Rufo, són les úniques persones que provenen de l’anterior directiva. Per tant, es fa palesa la peremptorietat de convocar assemblea electoral de “Sol Naixent” en complir-se els primers 20 anys de la seva existència i aquesta reunió és de caràcter extraordinari, amb assistència d'uns 200 socis.


La nova junta directiva de la Tercera Edat d Cala Rajada, amb el seu president i la regidora Ivon Renaud

El president de mesa fou el de la Federació de Persones Majors de Balears, secció Part Forana, senyor Joan Matas; el president de la comarca de Llevant, Antoni Sureda; el batle de Capdepera, Joan Ferrer, i la regidora de Benestar Social, Maribel Vives. Com que únicament s’havia presentat un candidat a la presidència, José Maria Navarro Llop, també es trobava entre els que presidien l'assemblea. El soci de major edat, Antoni Serapio, i el més jove, en aquest cas una senyora, Maria Blanes, dirigiren les votacions.

Es donen a conèixer els nous Estatuts, que s'aproven per majoria (2 paperetes nul·les). El nombre de directius passa a ser de 15. Ells són, a banda del nou president Pep Navarro – el qual,  actualment, el 2018,  continua ostentant aquesta missió al capdavant de “Sol Naixent” –,  Pep Llull Aguiló, Jaume Bonnín, Bartomeu Riera, Antoni Sureda, Antoni Bauzà, Josefina Romero, Miquel Ferrer Castell, Antònia Vives, Maria Blanes, Antoni Serapio, Vicenta Rufo, Francisca Muntaner, Antònia Fuster i Jaume Alzamora.

– “Feliç singladura, en aquesta nova etapa, a tots!” fou el desig de la quasi totalitat d'assistents a l'assemblea. Sembla que així fou, segons conten els cronicons de “Sol Naixent”.