Centenari del Palau March a Cala Rajada

100 anys de la finalització del Palau March de Cala Rajada

Antoni Flaquer “Coix”  El dissabte, dia 18, es va complir el centenari de la celebració, per part dels mestres industrials que participaren en la construcció del palau de can March, d’un banquet, un tiberi, a l'hotel Victòria de Ciutat en honor de l'artífex-director de les obres de l'edifici de don Joan March Ordines, l’arquitecte Guillem Reynés.


El gran casal de sa Torre Cega de Cala Rajada – que constava, sobre plànol, d’una planta principal, amb porxo d’entrada, dos espaiosos pisos, quatre façanes, amb alçat d’una pèrgola i arcada amb balustrada –  es va iniciar l’any 1913; tres anys més tard restà acabat, si bé el condicionament definitiu trigà fins al 1918. Fou el mestre d’obres,  Joan Ferrer. Es va utilitzar mobiliari  d’empreses catalanes. Les vidrieres que s’empraren provenien de l’església de Santa Catalina de Palma, que foren curosament embalades i traslladades en barco fins a Cala Rajada.

La planimetria gràfica, que adjuntam a mode d’il·lustració, detalla els inicials projectes dissenyats per Reynés. Les dues fotografies que segueixen mostren dues vessants de l'edifici, que va sofrir una modificació, al 1916, suprimint un ample voladís existent, amb alineació de la llarga escalonada, que es por contemplar a una de les imatges, i on es pot veure un grup de gent.

I a l'interior del palau, vet aquí, seguidament, unes espectaculars fotografies que demostren la sapiència de l'arquitecte Reynés. I, també, la dels seus col·laboradors provinents de diferents branques industrials, els quals, como s’ha dit al començament, volgueren honorar la reeixida direcció de Guillem Reynés amb un tiberi que no podem deixar d’esmentar: Menú consistent  en entremès variat, arròs a la valenciana, llagosta “bella vista”, llegums al “vol au vent”, perdius a la financera, biscuit glacé, gateaux Sarah Bernhardt, fruita variada, cafè i licors; amb vins del Marquès de Vivot, Germans Sauterne i Moet Chandon.

Imatges

Gràfic projecte casa sa Torre Cega per a Joan March

El palau March abans de la modificació del voladís lateral

Escalonada directament situada a l’entrada de la façana principal


Vestíbul a la planta baixa amb original enrajolat de visió còncava, i al centre la senyora Maritín Cencillo.

Ample saló per a recepcions i festes

Espaiós menjador

Visió des de la cúpula de l'edifici.


Convidada al tiberi i menú, a l'hotel Victòria